Illustration på skolgård

Solbergaskolans korttidstillsyn för skolungdom

Mockasinens grundsärskola bedriver korttidstillsyn parallellt med verksamhetens skolbarnsomsorg som erbjuder 1 till 2 anpassade aktiviteter per dag. Verksamheten är formad utifrån ett tydliggörande pedagogiskt perspektiv.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
http://solbergaskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Korttidstillsyn bedrivs i mån av plats för elever som går på Solbergaskolan.

Verksamheten arrangerar olika aktiviteter utifrån ett fokus på socialt samspel och samhandlingar med jämnåriga innan och efter skoltid samt på lov. Verksamheten bedrivs i väl anpassade och tillgängliga lokaler som är belägna på grundskolan. Verksamheten använder gemensamma lokaler och ytor i grundskolan.

Närmiljön erbjuder en trivsam grönskande miljö med Solbergaskogens naturreservat samt promenadvägar i nära anslutning till skolan och nybyggd idrottsplats.

Frukost, lunch och mellanmål erbjuds till våra elever enligt specifika behov.

Personalen har olika utbildningsnivå i form av förskollärare, barnskötare, vårdutbildning och eller annan liknande utbildning. Flertalet personal har lång erfarenhet av arbete med personer med flerfunktionsvariationer. Finsktalande personal finns i verksamheten.

Samtliga delar av verksamheten genomför ett strukturerat arbete enligt modellen:

 • Observation, analys , åtgärd och uppföljning.
 • Kontinuerliga samtal och utvärderingar.

Teamet närmast eleven genomför sedan åtgärder med fokus att öka möjlighet till påverkan och val i verksamheten på såväl individ som gruppnivå.

 • Skapande, högläsning
 • Sång och musik
 • Massage
 • Klang-spel och pianobar
 • Gemensam lek
 • Utevistelse
 • Temaarbeten
 • Smartboard-aktiviteter
 • Aktiviteter under lov

Hitta hit

Uppdaterad