Illustration på skolgård

Solbergaskolans korttidstillsyn för skolungdom

Visa på karta

Mockasinens grundsärskolas KTT är formad utifrån ett tydliggörande pedagogiskt perspektiv.Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamheten arrangerar olika aktiviteter utifrån ett fokus på socialt samspel och samhandlingar med jämnåriga innan och efter skoltid samt på lov. Verksamheten bedrivs i väl anpassade och tillgängliga lokaler som är belägna på grundskolan. Verksamheten använder gemensamma lokaler och ytor i grundskolan.

Närmiljön erbjuder en trivsam grönskande miljö med Solbergaskogens naturreservat samt promenadvägar i nära anslutning till skolan och nybyggd idrottsplats.

Frukost, lunch och mellanmål erbjuds till våra elever enligt specifika behov.

Personalen har olika utbildningsnivå i form av förskollärare, barnskötare, vårdutbildning och eller annan liknande utbildning. Flertalet personal har lång erfarenhet av arbete med personer med flerfunktionsvariationer. Finsktalande personal finns i verksamheten.

Samtliga delar av verksamheten genomför ett strukturerat arbete enligt modellen:

 • Observation, analys , åtgärd och uppföljning.
 • Kontinuerliga samtal och utvärderingar.

Teamet närmast eleven genomför sedan åtgärder med fokus att öka möjlighet till påverkan och val i verksamheten på såväl individ som gruppnivå.

 • Skapande, högläsning
 • Sång och musik
 • Massage
 • Klang-spel och pianobar
 • Gemensam lek
 • Utevistelse
 • Temaarbeten
 • Smartboard-aktiviteter
 • Aktiviteter under lov

Hitta hit

Uppdaterad