Södermalmsskolans skolbyggnad huvudentremed

Södermalmsskolans korttidstillsyn för skolungdom

Timmermansgatan 21

Visa på karta

Det viktigaste för oss på Södermalmsskolans korttidstillsynsverksamhet är att skapa en trygg och meningsfull sysselsättning.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://sodermalmsskolan.stockholm.se/ktt-korttidstillsyn

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Södermalmsskolans korttidstillsyn erbjuder individanpassad verksamhet för ungdomar med rätt till lagen om stöd och service-insatser. Vi har två korttidstillsyns-verksamheter för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. Verksamheten erbjuder aktiviteter efter skoldagens slut, samt under skollov för ungdomar över 12 år.

Korttidstillsynsverksamheten har personal med rätt kompetens där ett anpassat arbetssätt och sysselsättning bidrar till en meningsfull verksamhet. Detta genom att erbjuda aktiviteter och erhålla ett bemötande som grundar sig i ungdomarnas delaktighet utifrån deras egna förutsättningar, kompetens och intressen. Det främjar utveckling av förmågor som exempelvis socialt samspel, kreativt tänkande och självständighet.

Hitta hit

Uppdaterad