Södermalmsskolans korttidstillsyn för skolungdom

Timmermansgatan 21

Det viktigaste för oss på Södermalmsskolans korttidstillsynsverksamhet är att skapa en trygg och meningsfull sysselsättning.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Södermalmsskolans korttidstillsyn erbjuder individanpassad verksamhet för ungdomar med rätt till lagen om stöd och service-insatser. Vi har två korttidstillsyns-verksamheter för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.

Verksamheten erbjuder aktiviteter efter skoldagens slut, samt under skollov för ungdomar över 12 år.

Miljö

Lokalerna ligger i Södermalmsskolan.

Mat och måltider

Mellanmål serveras alla dagar. Lunch och mellanmål serveras under lovdagar.

Personalens kompetens

Korttidstillsynsverksamheten har personal med rätt kompetens, där ett anpassat arbetssätt och sysselsättning bidrar till en meningsfull verksamhet.

Vi har ett bemötande som grundar sig i ungdomarnas delaktighet.

Aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter utifrån ungdomarnas egna förutsättningar, kompetens och intressen. Det främjar utveckling av förmågor som exempelvis socialt samspel, kreativt tänkande och självständighet.

Hitta hit

Uppdaterad