Röd stuga med vita knutar i Akalla bys grönskande gårdsmiljö.

Smultronet

Akalla by 8

Visa på karta

Fritidsverksamhet efter skolan och på lov för särskoleungdomar över 12 år upp till avslutat gymnasium .

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Smultronet erbjuder korttidstillsyn (KTT) för ungdomar över 12 år, tills de slutar gymnasiet. Alla som går på Smultronet är inskrivna i LSS och går i särskolan.

För varje ungdom skapar vi en genomförandeplan som bygger på fyra mål; att ungdomen ska ha en rolig fritid; få utveckla sina sociala färdigheter; få stärkt självkänsla genom sitt inflytande och delaktighet i verksamheten; samt få utveckla vardagsfärdigheter inför det stundande vuxenlivet.

Miljö

Smultronet ligger i Akalla by, intill Järvafältet, en kulturmärkt bymiljö med anor från 1700-talet bara några minuter från tunnelbanan.

Vi finns i två av byns byggnader, Annexet och Norra Flygeln med trädgård och nära till djur och natur. I Akalla by finns 4H-gård, café, keramikverkstad, utegym, minigolfbana, lekplats, grillplats och plaskdamm. Sportanläggningar och cykelspår finns i närheten.

Mat / måltider

Vanliga skolveckor äter ungdomarna mellanmål. Vid lov när ungdomarna är här hela dagar äter vi också lunch tillsammans.

Personalens kompetens

Personalen är utbildade fritidsledare med specialkompetenser som dans, idrott, träning, teater, musik och bild och form. Personal har också fortbildat sig inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt tydliggörande pedagogik och har baskunskap i teckenkommunikation.

Inflytande

  • Gemensam måndagsplanering
  • Återkommande enkäter och utvärderingar
  • Gemensamma beslut om regler och förhållningssätt i verksamheten
  • Gemensamma beslut och ansvar för förberedelse av lunch- och mellanmål.

I gruppverksamheterna (musikgrupp, teatergrupp och träningsgrupp) är alla ungdomar med och styr gruppens arbete.

Aktiviteter

Dagliga aktiviteter med fokus på att ha kul och göra något utvecklande, till exempel

  • lekar, sporter (fotboll, basket, bandy, pingis mm.)
  • spel,
  • musikrum,
  • dagsutflykter,
  • uteaktiviteter,
  • läsning, skapande mm.

Övrigt

- Många av ungdomarna besöker också vår ungdomsgård Electric som ligger i vår byggnad Annexet https://ung.stockholm/hitta-fritidsgard-och-ungdomsgard/fritidsgard-och-ungdomsgard/electric-ungdomsgard/

- Ungdomarna kan vara med i vår grupp Grön Flagg som jobbar regelbundet med miljö- och klimatmål.

Sök plats

Kontakta oss för ett besök. Om du vill ha plats i vår verksamhet kan vi vägleda dig hur du gör.

Hitta hit

Uppdaterad