Hässelbygårdsskolans korttidstillsyn för skolungdom

Loviselundsvägen 10-16

Visa på karta

På Hässelbygårdsskolans korttidstillsyn får ditt barn delta i olika aktiviteter som leder till ökad självständighet och meningsfull fritid.



Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Hässelbygårdsskolans korttidstillsyn får ditt barn en trygg och meningsfull sysselsättning. Verksamheten präglas av ungdomarnas

  • delaktighet
  • förutsättningar
  • kompetens
  • intressen.

Aktiviteterna främjar förmågor som exempelvis socialt samspel, kreativt tänkande och självständighet i samspel med personal. Olika aktiviteter för ungdomarna ska leda till självständighet och meningsfull fritid.

Personalen

Personalen är engagerad och kompetent. Vi arbetar både med enskilda ungdomar och med ungdomar i grupp under skoldagen och på korttidstillsyn. Vi satsar extra mycket på att ge trygghet och på socialt samspel.

Lokaler

Korttidstillsyn delar lokal med grundsärskolans klassrum för årskurs 6-9. Lokalerna ligger i bottenvåningen där det finns fler klassrum och mindre grupprum. Ett av rummen är för lugna aktiviteter och vila.

Om verksamheten

Vi skapar en trygg lärmiljö genom att använda en tydliggörande pedagogik och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Det ger ditt barn förutsättningar för att förstå och förkunskaper om vad som förväntas i olika situationer.

Hitta hit

Uppdaterad