Habiliteket särskola

Kanalvägen 17, 183 38 Täby

Habiliteket är en verksamhet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Allt under samma tak: Förskola, grundsärskola (ämnesområden), fritids, KTT och korttidsvistelse.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.humana.se/lss

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning

Vi anpassar och utvecklar kontinuerligt tillgängligheten och lärmiljön, för att den ska passa alla elever. Den anpassas till exempel efter alla hjälpmedel som elever med flerfunktionsnedsättning behöver och det kognitiva stöd som elever med AST behöver. Elever kommer oftast till skolan med skoltaxi och parkering för lämning eller hämtning finns.

Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Mycket personal och få elever. Habiliteringspersonal anställda på skolan. Multiprofessionellt team som jobbar med eleverna. Skola, fritids, KTT och habilitering vävs ihop och bedrivs i samma lokaler. Vi ger eleverna gott om tid för att de ska få uppleva med sina sinnen. Vi arbetar för trygghet, glädje och delaktighet i deras vardag. På Habiliteket ska eleven få möjlighet att förstå och utforska sin omvärld genom att leka, träna, känna, lyssna, smaka och lukta.

Målgrupp

Elever med flerfunktionsnedsättning och stora kognitiva svårigheter till exempel CP och autism. Alla elever i skolan läser ämnesområden.

Innemiljö

Anpassad efter elevernas behov. Förtydligande pedagogik genomsyrar miljön. Sinnesrum, till exempel Vita rummet. Hopp och lek samt bana för AKKA-platta.

Utemiljö

Stor gård med många äppelträd, rullstolsgunga, upphöjda sandlådor, linbana med mera.

Särskild kompetens

Habiliteringspersonal anställda på skolan: två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och en logoped. Habiliteket; två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och en logoped. Vi har stor erfarenhet av elever med gastroport, EP, andningsproblematik med mera.

Kommunikationer

Lätt att ta sig hit med bil och tåg. Tågstation mycket nära.

Övrigt

Vi har en helhetssyn: Eleven får anpassad undervisning utifrån individuella förutsättningar, god medicinsk omvårdnad och habiliteringsinsatser. Vi försöker se individens styrkor och bygga på dessa!

Hitta hit

Uppdaterad