Äldre persons händer vid matbord

Olivia Hemomsorg AB Norrmalm

Roslagsgatan 50, 113 54 Stockholm

För oss är på Olivia hemomsorg är det viktigt att varje individ ges möjligheter att leva så självständigt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar. Beroende på vilka insatser du har fått beviljade så skapar vi tillsammans hur de ska genomföras.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Norrmalm, Norra innerstaden

Norra innerstaden: Enbart verksam på Norrmalm.

Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Polska
Verksam i staden sedan
2006
Webbplats
https://oliviahemtjanst.se/sv

Personalens kompetens

Vår personal arbetar utifrån Olivia hemomsorgs bemötandekodex för våra kunder.
Vi har ett pedagogiskt och lösningsfokuserat arbetssätt. Vi använder oss av flera olika metoder och arbetssätt för skapa rätt stöd till våra kunder och medarbetare. Inom affärsområdet finns det flera kompetenser som vi influeras av och utgår ifrån när vi formar det individuella stödet.

  • IBIC – individens behov i centrum
  • Lågaffektivt bemötande

Kost och måltider

Maten är en viktig sinnesupplevelse. Vi ger möjlighet att uppleva olika dofter och smaker som stimulerar aptit och främjar en god matsituation. Vi erbjuder god och vällagad mat, trevligt framdukad. Vi kan hjälpa dig med matlagning i hemmet eller med leverans av matlåda beroende på ditt biståndsbeslut


Övrigt

Olivia hemomsorg är en del av Team Olivia.

På Olivia hemomsorg tänker vi att alla individer behöver veta vad som händer och när det händer, för att få en känsla av trygghet. Vi jobbar aktivt med kontinuitet, både när det gäller personalen som ger stöd men också i bemötande och metod. Vi strävar efter att bemöta kunder med extra hänsyn till deras värderingar och förstärka det positiva i varje persons vardag, möjligheter och intressen.

Hitta hit

Uppdaterad