Två personer på promenad.

Hemtjänst Spånga, Tensta och Bromsten

Stormbyvägen 2-4, Spånga

Hemtjänst Spånga, Tensta och Bromsten ger dig en individuellt anpassad omsorg och service. Vårt mål är att du som kund är delaktig i planering och utförande av dina insatser och har inflytande eller självbestämmande över ditt dagliga liv.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Järva, Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, finska, persiska, polska, somaliska, spanska, tigrin (tigrinja)
Verksam i staden sedan
1990

Personalens kompetens

Hos oss arbetar engagerad medarbetare som får fina omdömen i bland annat i bemötande, förtroende och nöjdhet. Alla våra medarbetare är utbildade eller har erfarenhet av vård och omsorg. Vi talar svenska och flera av oss är flerspråkiga.

Verksamheten är Silviacertifierad. Alla medarbetare har kunskap om att bemöta personer med demens och andra kognitiva sjukdomar.

Kost och måltider

Har du beviljats hjälp och stöd med måltider erbjuder vi dig enklare matlagning i hemmet eller matlådor. Du väljer själv vilken mat du vill beställa utifrån en veckomatsedel.

Övrigt

Vårt mål är att din vardag ska se ut som den du är van vid. När du väljer oss som din hemtjänstutförare får du en kontaktperson som du träffar för att gå igenom hur du vill ha tjänsterna utförda.

Tillsammans med kontaktpersonen utformar ni en genomförandeplan efter dina behov. Din kontaktperson fungerar också som en länk mellan verksamheten och dig, dina anhöriga eller annan företrädare. Det är dina önskemål som står i fokus för vårt arbete hemma hos dig.

Vi utför hemtjänst enligt ditt biståndsbeslut. Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har. Vi har egen nattpatrull.

Trygghetslarm är ett alternativ eller ett komplement till dina hjälpinsatser. Hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen.

Vi utför även ledsagning och avlösning.

Vi har säkerhetsklassificerade nyckelskåp som gör att vi kan ta hand om dina nycklar på ett säkert sätt. All personal bär id-brickor för att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

Hitta hit

Uppdaterad