Fantasy Hemtjänst Västerort

Skattegårdsvägen 53, Vällingby

Företaget bedriver vård och omsorg med service av god kvalitet. Verksamheten utför hemtjänstinsatser såsom serviceinsatser, omvårdnad, avlösning och följeslagare samt ledsagning.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Järva
Organisationsform
Privat
Språk och kultur
Engelska
Anlitar underleverantör för
Trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2019
Webbplats
https://www.fantasyhemtjanst.com/

Personalens kompetens

All vår hemtjänstpersonal har kunskap och lång erfarenhet inom hemtjänst och vård och omsorg.

Kost och måltider

Vi erbjuder matlagning i hemmet och levererar matlådor som vi hjälper dig att värma om du är i behov av det.

Övrigt

Alla uppdrag på företaget utförs enligt Stockholms stads och företagets värdegrund. Värdegrunden innebär gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och kunderna och vilket förhållningssätt alla medarbetare ska ha när dem utför insatserna. Arbetsformen ska präglas av kundernas välbefinnande och personalens arbetsglädje.

Underleverantör för trygghetslarm: Adonis Omsorg.

Hitta hit

Uppdaterad