Grafik.

Curanova omsorg Skärholmen

Måsholmstorget 3, Skärholmen

Curanova omsorg hjälper dig leva på dina villkor och att känna dig trygg och säker varje dag. Vi medverkar till att skapa en stimulerande vardag och är lyhörda för dina önskemål. Med kompetent och erfaren personal, vill vi ge hjälp du blir nöjd med.

Fakta

Typ av service
Hemtjänst
Verksam i
Skärholmen, Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Privat
Specialkompetens
Demenssjukdomar
Språk och kultur
Arabiska, kroatiska, kurdiska, polska, serbiska
Anlitar underleverantör för
Nattinsats, trygghetslarm
Verksam i staden sedan
2012

Personalens kompetens

Personalen är vår viktigaste tillgång och vi satsar på kompetens, erfarenhet och lämplighet. När vi anställer personal ställer vi höga krav och vi arbetar med löpande kompetensutveckling och förståelse av verksamheten. Medarbetarna är utbildade socionomer, undersköterskor och vårdbiträden med kunskap inom somatiska sjukdomar, till exempel stroke, hjärtinfarkt och Parkinson, men även psykisk ohälsa och demens. Vi har erfarenhet av biståndshandläggning, lagar och brukares rättigheter.

Kost och måltider

Du väljer naturligtvis själv vad du ska äta för att må bra och vi kan tillreda god och näringsrik hemlagad mat eller leverera matlådor från centralkök. Önskemål om mat och måltider dokumenteras och är en viktig del av genomförandet av våra insatser.
Måltiden ska vara rofylld och trevlig och vi vet betydelsen av näringsrik mat och säkerställer att inte undernäring uppstår.

Vi samarbetar med dietist och anpassar om behov finns av till exempel specialkost, konsistensanpassning eller vid allergier.

Övrigt

Vi finns för dig som behöver personliga omvårdnads- och serviceinsatser samt stöd av hög kvalitet. Vi utför insatser på dina villkor. För att uppnå det ska äldreomsorg bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen).

Vi baserar vår värdegrund på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som gäller för verksamhet inom äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Våra ledord är mänskliga rättigheter och människors lika värde, respekt, engagemang och trygghet.
Du har inflytande i hur dina insatser planeras och utförs. Kontinuiteten i vardaglig omvårdnad tycker vi är ett av de allra viktigaste momenten i utförandet eftersom det stärker din trygghet.

Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer.

Underleverantör

Vi använder Adonis Omsorg som underleverantör för

  • nattinsats
  • och trygghetslarm.

Hitta hit

Uppdaterad