Hagsätra gruppbostad

Hagsätravägen 119

Tillsammans med dig fokuserar vi på hälsa, återhämtning och ett självständigt liv. Hagsätra gruppbostad är för tillfället beläget vid Årstavägen 112. Hos oss möter du en välutbildad och engagerad arbetsgrupp som tar till vara på dina kunskaper och f

Fakta

Typ av service
Gruppbostad SoL
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Vårt mål är att ge dig det stöd du behöver för att klara ditt eget boende och ditt vardagsliv. Vi anpassar vårt stöd efter dina behov. Vi tar till vara på ditt kunnande för att stärka din självkänsla och utveckla din självständighet.

Boendemiljö

Just nu är vi utlokaliserade till lokaler på Årstavägen 112. Vår ordinarie adress är Hagsätravägen 119.

Mat och måltider

Frukost, lunch och middag äts gemensamt om man önskar. Du har även möjlighet att tillreda dina egna måltider själv eller med stöd av personal. Du är delaktig i vår menyplanering som är utformad av en dietist för att få en hälsosammare och godare måltid.

Personalens kompetens

Personalgruppen har lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att stödja och motivera dig i återhämtning och till ett självständigt liv.

Inflytande

Du är delaktig i planeringen av ditt stöd. Vi respekterar dina åsikter och lyssnar hur just du vill att ditt personliga stöd ska utformas. Gruppbostaden har så kallade husmöten där du som lägenhetsinnehavare tillsammans med personal diskuterar gemensamma frågor som rör boendet.

Övrigt

För att ansöka om gruppbostad, kontakta biståndshandläggaren

Hitta hit

Uppdaterad