Dalens gruppbostad

Bersågränd 7 A

Dalens gruppbostad är en boendeform för 8 psykiskt funktionshindrade vuxna. Hos oss möter du en välutbildad och engagerad arbetsgrupp som tar till vara på de boendes kunskaper och förmågor.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad SoL
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Vi arbetar med individanpassat stöd efter de boendes behov och önskemål. Genom stöd och motivering stärker vi de boende att bibehålla och utveckla sina egna resurser.

Mål och inriktning

Vårt mål är att skapa förutsättningar för återhämtning och stärka individen att själv, så lång det är möjligt, kunna hantera sin livssituation i det vardagliga livet. Genom individuellt anpassade insatser och delaktighet strävar vi efter att minska isolering och ge de boende en känsla av hopp och ökad självkänsla. Vi lägger stor vikt vid att ha god samverkan med anhöriga, godemän och andra vårdgivare.

Boendemiljö

Gruppbostaden har åtta enrumslägenheter, med kök och badrum samt balkong. I bostaden finns tillgång till gemensamt vardagsrum och tvättstuga. Gruppbostaden ligger i ett trevligt bostadsområde när t-bana.

Personalens kompetens

Vi är utbildade mentalskötare eller socionomer och utbildade i MI, ESL och har goda kunskaper om kognitiva hjälpmedel.

Inflytande

Två gånger i månaden finns ett forum för dig som bor här. Vi utformar ditt stöd utifrån dina önskemål tillsammans med dig. Detta skrivs ned i en genomförandeplan.

Övrigt

Personal finns att tillgå hela dygnet. Vi har sovande jour klockan 23.00–07.00. Vi har tillgång till sjuksköterska.

Vi hjälper dig gärna att söka efter en passande sysselsättning i det utbud som finns att tillgå eller annan aktivitet som du önskar.

För bistånd ta kontakt med din Biståndshandläggare i din stadsdel.

Vid intresse kontakta gärna oss på Dalens gruppbostad.

Välkommen!

Hitta hit

Uppdaterad