Välgångens gruppbostad

Pär Lagerkvistsgata 15

Verksamhet för lindrigt till måttligt utvecklingsstörda. Välgångens gruppbostad är ett särskilt boende för vuxna enligt LSS inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Välgångens gruppbostad ligger i det nybyggda bostadsområdet på nordvästra Kungsholmen mellan Kristineberg och Stadshagen. Verksamheten har sex stycken lägenheter och öppnades 2011. Fem lägenheter ligger i anslutning till ett gemensamhetsutrymme. En lägenhet ligger utanför gruppbostaden i anslutande trapphus. Alla lägenheter har eget kök ,vardagsrum samt sovrum.

Mat och måltider

Alla hyresgäster lagar sin egen mat själv eller med stöd av personal.

Personalens kompetens

All personal har grundutbildning för verksamhetsområdet, några har särskild kompetens inom neuropsykiatri.

Mål och inriktning

Vårt mål är att omsätta LSS-bärande principer om jämlika levnadsvillkor med full delaktighet i samhällslivet. Verksamheten erbjuder den enskilde stöd, service och omvårdnad utifrån en helhetssyn på individen.

Insatserna skall leda till goda levnadsvillkor. Rutiner, arbetssätt, förhållningssätt och verksamhetens innehåll i övrigt utgår från individens behov, önskemål och intressen. Personalen frågar alltid efter hyresgästens uppfattning.

Stödperson

Hyresgästerna väljer en stödperson vartannat år. Hyresgästen har planeringsmöte tillsammans med sin stödperson varje vecka.

Lämna synpunkter

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär:

Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

Hitta hit

Uppdaterad