Tegelpråmens gruppbostad

Ångströmsgatan 7

Gruppbostaden ligger på tredje våningen i ett flerfamiljshus byggt 1997, innerstadsmiljö. Strandpromenad längs Karlbergskanalen finns i anslutning till gruppbostaden.Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Målgruppen är vuxna tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Vi erbjuder den enskilde stöd, service och omvårdnad med individen i fokus. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Boendemiljö

Lugnt beläget vid Norr Mälarstrand och den vackra Karlbergskanalen. Till bostaden hör en fin innergård och i närheten finns det flera restauranger, caféer, bussar och tunnelbana. Gruppbostaden har funnits sedan 1997 och består av fem fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamhetsutrymmet.

Gemensamma aktiviteter såsom middagar erbjuds regelbundet och högtider uppmärksammas och firas gemensamt bland de boende som är mellan 30–80 år gamla.

Medarbetare

Gruppbostaden bemannas av en grupp engagerade medarbetare under dag, kväll och vaken natt. Medarbetarna har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och kompetensutvecklande insatser sker kontinuerligt.

Alla medarbetare är certifierade i Stockholm stads pedagogiska ramverk och arbetar med metoden tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande.

Varje brukare har två stödpersoner på boendet som har huvudansvaret för att hen får det stöd som hen har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Tillsammans med stödpersonerna har brukaren kontinuerliga planeringsmöten.

En gång i månaden är tid avsatt för individuella aktiviteter mellan stödpersonerna och brukaren. Stödpersonerna är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, goda män och daglig verksamhet.

Delaktighet och inflytande 

Brukaren är delaktig i utformandet av insatserna i genomförandeplanen tillsammans med stödperson. Brukarna har inflytande över verksamheten genom bland annat möjligheten att delta i aktivitetsplaneringen samt ges möjlighet att lämna synpunkter och önskemål om den dagliga driften.

Brukarråd  

Två till fyra gånger per år bjuds brukarrepresentanter in till enhetens brukarråd. Brukarrådet är ett forum där samlade erfarenheter, önskemål och behov lyfts för att öka kvaliteten i våra verksamheter.

Lämna synpunkter

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär: 

Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

LSS-hälsa

Vi samarbetar med LSS-hälsan som erbjuder bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och MAS (mediciniskt ansvarig sjuksköterska). 

LSS-hälsan

Samverkan med anhöriga och godemän

En gång per termin har vi samverkansträff med godemän och anhöriga där personal, scheman, förbättringar samt synpunkter och önskemål diskuteras. Alla anhöriga och gode män bjuds också in till adventsfika varje första advent. 

Nyhetsbrev

Fyra gånger per år skickar enheten ut nyhetsbrev till godemän och anhöriga med information om vad som är på gång på enheten/boendena. 

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad