Tantolundens gruppbostäder

Ringvägen 36-38

Tantolundens gruppbostäder drivs på entreprenad av Olivia omsorg sedan februari 2017 och är ett boende för dig som behöver mycket stöd i din vardag. Här har du närhet till personal dygnet runt.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Målet med verksamheten är att erbjuda ett boende på dina villkor med det stöd just du behöver för ditt välmående.

Våra värdeord, som vi arbetar efter är: Omtanke, Mod, Samverkan, Olikhet, Respekt och Glädje.

Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och samtlig personal har utbildning i TBA, tillämpad beteendeanalys, vilket vi regelbundet får handledning i.

På Tantolundens gruppbostäder anordnar vi gemensamma aktiviteter, såsom lässtund, musikstund, yoga, spelkvällar och individuella aktiviteter utifrån den boendes intresse.

Målgrupp

Tantolundens gruppbostäder är ett boende för personer som tillhör LSS personkrets 1.

Innemiljö

Det finns totalt femton lägenheter på Tantolundens gruppbostäder med fem lägenheter på vardera gruppboende. Varje lägenhet har kök, badrum och vardagsrum eller sovrum. Det finns även gemensamhetsutrymmen där du kan umgås med övriga boende och personal.

Utemiljö

Gruppbostäderna ligger på Södermalm med närhet till grönområden, centrum, buss, pendeltåg och tunnelbana.

Särskild kompetens

Personalen som arbetar på gruppbostäderna har minst grundläggande vård- eller omsorgsutbildning och lång erfarenhet inom yrket. För att möta de boendes behov går personalen regelbundet aktuella utbildningar och föreläsningar.

VIP-utbildad personal erbjuder jag-stärkande kurs med syfte att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuella eller psykiska funktionsvariationer.

Kostombud eller hälsocoach finns på boendet som stödjer i hälsosamma val och att hitta aktiviteter som är individanpassade.

Det finns även kognitionsombud som har gått utbildning i bildstöd, samtalsmatta och pictostatmetoder för att förbättra delaktigheten.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Alla enheter är centralt belägna nära förbindelse med buss, pendeltåg och tunnelbana.

Övrig information

Vi erbjuder gemensamma måltider måndag–söndag där alla boende har möjlighet att äta tillsammans.

Hitta hit

Uppdaterad