Utsikt över norra Hammarbyhamnen.

Södermalms grupp- och servicebostäder

Vintertullstorget 22

Södermalms grupp- och servicebostäder ger dig personligt stöd i en utvecklande och trygg miljö. Personalen bemöter dig utifrån dina behov och önskemål så att du kan leva så självständigt som möjligt. Två av enheterna drivs i teckenspråksmiljö.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Södermalms grupp- och servicebostäder består av två servicebostäder och två gruppbostäder. Två av dessa riktar sig till döva. De fyra enheterna är:

  • Knallens gruppbostad, Kölnagatan 2, fem lägenheter, för döva.
  • Tullgårdens gruppbostad, Tullgårdsgatan 22, fem lägenheter.
  • Tjärhovs servicebostad, Tjärhovsgatan 37, sju lägenheter, för döva.
  • Dörjgränds servicebostad, Dörjgränd 6, sju lägenheter.

Delaktighet och inflytande

Det är viktigt för oss att du känner dig delaktig och är med och påverkar det som berör dig.

Insatserna utgår från din genomförandeplan, vilken utformas tillsammans med dig och i vissa fall med företrädare. Insatserna följs regelbundet upp med dig.

Utifrån genomförandeplanen skrivs arbetsbeskrivningar för personalen. Dessa beskriver tydligt hur du vill att ditt stöd ska ges, detta för att stödet ska ges på samma sätt varje gång oavsett vilken personal som ger stödet.

Fritid

Vi informerar fortlöpande om aktuella kultur- och fritidsaktiviteter som finns i stan och om du behöver följer vi med som stöd.

Aktiviteter sker utifrån dina önskemål, individuellt eller gemensamt med andra. Vi värnar om de sociala kontakter som är viktiga för dig.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till personer som tillhör LSS, personkrets 1. Två enheter vänder sig till döva och drivs i en teckenspråksmiljö.

Innemiljö

Lägenheterna har 1-2 rum med kök. Gruppbostädernas lägenheter har direkt tillgång till de gemensamma utrymmena.

Servicebostädernas lägenheter finns i trappuppgångar nära servicelägenheten där personal finns tillgänglig.

Det finns möjligheter till gemensamma måltider och aktiviteter om man önskar. Vi utgår utifrån ditt behov och dina önskemål.

Utemiljö

Bostäderna har närhet till både grönområden och stadsmiljö.

Särskild kompetens

Enheterna för döva drivs i teckenspråksmiljö och personalen har en hög teckenspråksnivå.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Samtliga bostäder ligger med närhet till kommunala färdmedel.

Övrig information

Läs gärna mer om verksamheten och de olika enheterna på vår hemsida www.prima-lss.se

Hitta hit

Uppdaterad