Illustration som föreställer ett hus.

Silkeborg gruppbostad

Silkeborgsgatan 77

Silkeborg är en gruppbostad som riktar sig till unga vuxna med stora fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och ett stort medicinskt omvårdnadsbehov.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Verksamheten drivs på entreprenad av Nytida AB på uppdrag av Järva stadsdelsförvaltning

 

Om verksamheten och inriktning

Lyhörd och pedagogisk personal

Personalen måste ha ett lyhört och pedagogiskt förhållningssätt för att kunna tolka brukarens kommunikation och behov av aktiviteter. En personal utnämns som brukarens stödperson med ett särskilt ansvar för brukarens välbefinnande på gruppbostaden och för brukarens kontakt till god man samt brukarens övriga nätverk.

Samarbete med stödperson

För varje brukare upprättas en genomförandeplan tillsammans med god man, stödperson och biträdande enhetschef. I genomförandeplanen definieras utförandet av insatsen. Därmed utgör genomförandeplanen ett arbetsredskap till personalen. Genomförande planen följs upp en gång om året.

Mat och måltider anpassas individuellt till varje brukares behov.

Tillhör enheten Assistans vuxna och gruppbostäder

Silkeborg gruppbostad och Silkeborg daglig verksamhet tillhör enheten Assistans vuxna och gruppbostäder. Förutom Silkeborgs insatser omfattar enheten även andra insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade så som korttidsboende, korttidstillsyn, personlig assistans, daglig verksamhet och en ungdomsgård.

Målgrupp

Gruppbostaden erbjuder bostad till personer med stora funktionsnedsättningar och ett omfattande medicinskt omvårdnadsbehov.

Kvaliteten säkras

LSS-insatsen kvalitetssäkras genom att ge brukarna en god omvårdnad och en god livskvalitet utifrån lagens intention att kunna påverka sitt liv genom inflytande, delaktighet och självständighet.

Innemiljö

Gruppbostaden består av fem lägenheter och en gemensamhetslokal.

Utemiljö

Gruppbostaden ligger i en lugn miljö intill ett vidsträckt grönområde som heter Järvafältet med gångvägar längs Igelbäcken, förbi kor och hästar, till Eggeby Gård, Husby Gård och Akalla Gård.

Särskild kompetens

Utbildning och erfarenhet

Arbetets art kräver omvårdnadsprogrammet med inriktning undersköterska eller utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Dessutom är erfarenhet av arbetet med personer som har stora fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och erfarenhet av andningshjälpmedel samt sondmatning fördelaktig.

En ingående introduktion av ny personal är en viktig förutsättning.

Kommunikationer – hur du hittar hit

Gruppbostaden ligger nära Kista tunnelbana.

Hitta hit

Uppdaterad