Röda stugans gruppbostad

Mikrofonvägen 16

Röda stugans gruppbostad är ett tryggt boende där vi utgår från dina behov och förutsättningar. Du bestämmer själv över ditt hem och ska känna trygghet och värdighet i ditt boende.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Röda Stugan är ett permanent boende i villa för för sex personer, med stora omfattande omvårdnadsbehov. En stor gemensam uteplats/tomt finns. Vi lägger stor vikt till att du ska känna dig trygg i din bostad och trivas på gruppbostaden.

Mat och måltider

Här kan du variera att få stöd med måltider i din egen lägenhet och att äta gemensamt med de andra hyresgästerna på gruppbostaden.

Personalens kompetens

Ledning och flertalet av våra medarbetare har lång yrkeserfarenhet. All fast anställd personal har bland annat utbildning i hjärt- och lungräddning samt brandskydd.

Inflytande

Du har stort inflytande över hur du och din företrädare/anhöriga/god man vill att du ska ha det i ditt hem. Fritids- och kulturaktiviteter planeras tillsammans med din stödperson i boendet. Gruppbostaden inbjuder även till brukarråd med företrädare/gode män. Du får också tillgång till aktuell samhällsinformation.

Hitta hit

Uppdaterad