Risvägen 7

Risvägen 7

På Risvägen 7 i Viby finns gruppbostaden som kallas Risvägen och är en LSS- gruppbostad för vuxna personer inom personkrets 1.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://solom.se/tjanster/vuxna-med-funktionsnedsattning/boende/risvagen-7/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Boendet vänder sig till vuxna personer med funktionsvariation som har stort stöd- och omsorgsbehov. Verksamheten är bemannad dygnet runt med sovande jour. För att den enskilde ska förstå och kunna förutse sin vardag är en stor del av tiden planerad i förväg, när det gäller daglig verksamhet, fritidsaktiviteter och rutiner.Tydliggörande pedagogik används i form av sociala berättelser och/eller dagsscheman/veckoscheman för att skapa förutsägbarhet på individnivå.

Särskild kompetens

  • Utvecklingsstörning
  • Autism
  • Epilepsi
  • Tydliggörande pedagogik (TEACCH)
  • Motiverande samtal
  • Lågaffektivt bemötande.

Målgrupp

Individer med funktionsvariationer så som utvecklingsstörning, autism, CP-skada och epilepsi.

Innemiljö

Verksamheten är ett enplanshus med tillgänglighet till lägenhet samt gemensamhetsutrymmet.

Utemiljö

Verksamheten ligger naturskönt på gränsen till Järvafältet.

Kommunikationer – hur man hittar hit

Kollektivtrafik

SL-pendeltåg till Norrvikens station. Buss 525 mot Pukvägen, avstigning busshållplats Stenkullevägen.Från Norrvikens station till verksamheten är det en promenad på cirka 25 minuter.

Bil

GPS-adress vid bilfärd är Risvägen 7.

Hitta hit

Uppdaterad