Pepparvägens gruppbostad

Pepparvägen 64

Pepparvägens gruppbostäder vänder sig till dig som är vuxen med någon form av utvecklingsstörning. Vårt mål är att du ska uppleva att du är trygg och lever ett gott och ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina förmågor.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

På Pepparvägen finns möjlighet för dig som har utvecklingsstörning, fysiska funktionsnedsättningar och/eller för dig som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism att få det stöd och den service som gör att ditt liv blir meningsfullt och fyllt av nya utmaningar och upplevelser.

Med hjälp av de strukturer som just du behöver arbetar vi tillsammans för att få din vardag att fungera bra.

Vi arbetar vid behov med alternativ kompletterande kommunikation såsom stödtecken, bilder och med hjälp av digitala kommunikations- och planeringsverktyg. Detta för att öka delaktigheten så mycket som möjligt för dig som har svårigheter att kommunicera.

Boendemiljö

Pepparvägens gruppbostad öppnade sommaren 2015 och ligger på Pepparvägen 64-66 på nedre botten/suterräng, i ett flerfamiljshus med hiss.

Det är gångavstånd till Hökarängens- och Farsta centrum med med ett stort utbud av butiker och restauranger.

Gruppbostaden ligger nära flera olika promenadstråk och bara några stationer bort från ett par olika strandbad som är populära på sommaren samt inomhusbad som är öppna resten av året.

Mat och måltider

Du får vid behov hjälp och stöd i att tillaga dina måltider i din lägenhet.

Det finns också möjlighet att tillaga mat och äta tillsammans med dina grannar i gruppbostadens gemensamma utrymme.

Personalens kompetens

All ordinarie personal har adekvat grundutbildning, utbildning inom autism och lågaffektivt bemötande enligt Studio III samt i alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Inflytande

Samarbetet med dig som hyresgäst på gruppbostaden utgår ifrån din egna lägenhet eller det gemensamma utrymmet som hör till gruppbostaden, och styrs av dina önskemål och behov.

Som hyresgäst i gruppbostaden ges du utrymme att själv utföra eller delta i de sysslor som förekommer i ditt egna hem med olika grad av stöd och/eller service.

Du får också stöd till en aktiv och för dig meningsfull fritid som till exempel kulturaktiviteter, kurser och semesterplanering.

I samverkan med dig skrivs dina mål med insatsen ner i en genomförandeplan och dina dagliga rutiner upprättas i en samarbetsplan och/eller ett bildschema.

Övrigt

Farsta gruppbostäder utgörs av 4 gruppbostäder, med totalt 20 lägenheter varav 6 på Pepparvägen.

Gruppbostäderna har bemanning dygnet runt och drivs utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Stockholms stads riktlinjer.

Hitta hit

Uppdaterad