Marieviks gruppbostad

Fredsborgsgatan 6

Marieviks gruppbostad är ett tryggt boende där vi utgår från dina behov och förutsättningar. Du bestämmer själv över ditt hem och ska känna trygghet och värdighet i ditt boende.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Marieviks gruppbostad är ett permanent boende för sex personer. Gruppbostaden ligger i Liljeholmen nära Mälaren och Liljeholmens centrum. Vi lägger stor vikt till att du ska känna dig trygg i din bostad och trivas på gruppbostaden.

Mat och måltider

Här kan du variera att få stöd med måltider i din egen lägenhet och att äta gemensamt med de andra hyresgästerna på gruppbostaden.

Personalens kompetens

Ledning och flertalet av våra medarbetare har lång yrkeserfarenhet. All fast anställd personal har bland annat utbildning i hjärt- och lungräddning samt brandskydd.

Inflytande

Du har stort inflytande över hur du vill ha det i ditt hem. Fritid och kulturaktiviteter planeras tillsammans med din stödperson i boendet. Du får tillgång till aktuell samhällsinformation. Gruppbostaden inbjuder även till boendemöten med alla hyresgästerna.

Hitta hit

Uppdaterad