Limfjordsgränd

Limfjordsgränd 6-8

Limfjordsgränd är en gruppbostad enligt LSS med målgruppen lindrig till måttlig utvecklingsstörning. I dag bor här fem personer.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen

Gruppbostaden ligger på bottenvåning i ett flerfamiljshus. Lägenheterna är stora och rymliga.

Om ikoner för tillgänglighet

Verksamheten drivs på entreprenad av Nytida AB på uppdrag av Järva stadsdelsförvaltning

 

Mål och inriktning

Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets 1. Våra boende är mellan 60 och 73 år och har framförallt måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik och TBA (tillämpad beteendeanalys).

Boendemiljö

Limfjordsgränds gruppbostad är belägen i Kista med nära gångavstånd till kommunikationer och till Kista centrum med flertalet butiker. Verksamheten är belägen på bottenplan i ett flerfamiljshus. Limfjordsgränd är ett boende med plats för fem personer. Två lägenheter är 53,8 Kvm och två stycken är 48,8 kvm, ytterligare en lägenhet finns i anslutning till övriga lokaler och är 34,2 kvm stor. Gemensamma utrymmen finns i direkt anslutning till lägenheterna och uppgår till cirka 70 kvm. Verksamheten har även en stor lummig uteplats där man kan odla under sommaren.

Mat och måltider

Den enskilde ges möjlighet till att förbereda enklare måltider i sitt eget hem med individanpassat stöd. Utöver vardagsmåltider finns också möjligheten för den enskilde att delta vid gemensamma middagar, festligheter och restaurangbesök.

Personalens kompetens

Personalgruppen har utbildning i form av undersköterska, beteendevetare, socionom eller gått omvårdnadsprogrammet.

Inflytande

Den enskildes stöd och insatser utformas utifrån individuella behov och önskemål. Den enskilde har en stödperson som sin primära kontakt på boendet. Genom den individuellt utformade genomförandeplanen ges stöd och möjlighet till påverkan av insatsen. Den enskilde erbjuds veckovisa möten med stödperson samt deltagande vid husmöten. På verksamheten finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt i särskild avsedd låda.

Övrigt

De boende på Limfjordsgränd erbjuds både individuella och gemensamma aktiviteter som träningspass, naturdagar, besök på museum eller utställningar, biobesök eller middag ute.

Hitta hit

Uppdaterad