Lillsjönäs gruppbostad

Sunnanstigen 3

Visa på karta

Du som bor på Lillsjönäs ska alltid känna dig trygg och ha en utvecklande miljö. Vi skapar en förutsättning för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. Du får individuellt stöd och service som ger dig högsta möjliga livskvalité.Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning

Gruppbostaden finns i markplan.

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Våra boenden skapar förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor.

Boendemiljö

Du som bor i våra boenden ska alltid kunna känna dig trygg och ha en utvecklande miljö.

Mat och måltider

Möjlighet till gemensamma måltider utifrån de boendes egna önskemål.

Personalens kompetens

Vår personal har grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar.

Inflytande

Tillsammans upprättar vi en personlig genomförande plan som ligger till grund för ditt stöd. Där beskrivs hur vårt arbete och samverkan med dig ska se ut.

Övrigt

I anslutning till boendet finns möjlighet till aktiv fritid och gemensamma aktiviteter.

Hitta hit

Uppdaterad