Gult lägenhetshus med balkonger och en gångväg bredvid.

Kristinebergs gruppbostad

Olof Dalins väg 16

Visa på karta

Kristinebergs gruppbostad är en småskalig verksamhet som bygger på LSS bärande principer; att känna sig trygg, bli bemött med respekt, ha inflytande samt att ha rätt till delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett liv som andra.Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://funktionochomsorg.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Vi bedriver en verksamhet som möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig, kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv. Individuellt anpassad assistans där stöd, service och omvårdnad utgår från den enskildes önskemål, förmåga, vilja, känsla och behov – beslutade insatser.

Målgrupp

Kristinebergs gruppbostad erbjuder ett boende anpassat utifrån överenskomna och bedömda insatser för personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning enligt LSS-grupp 1.

Innemiljö

Gruppbostaden är utformad enligt trapphusmodellen och består av sex lägenheter. Varje lägenhet har av två rum och kök i varierande storlek. Lägenheterna som ingår i gruppbostaden ligger fristående från gemensamhetslokalen samt personalens jourrum och kontor.

Utemiljö

Olof Dalins väg 16 ligger nära vattnet vid Hornsbergs strand. Grönområden och parker omger fastigheten. Det är nära till både badbryggor, caféer och restauranger.

Särskild kompetens

Alla tillsvidareanställda medarbetare har adekvat utbildning. Vid nyrekrytering prioriterar vi personer med pedagogiska utbildningar. Vi erbjuder kontinuerlig handledning och kompetensutveckling. All personal har en individuell kompetensutvecklingsplan med fokus på metodik och pedagogik.

Kommunikationer – hur hittar man hit?

Gruppbostaden ligger på gångavstånd till Kristinebergs tunnelbanestation och många av stadens busslinjer stannar vid Lindhagen.

Övrig information

Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem. Vi genomför regelbundna uppföljningar av de individuella servicedokument som vi upprättar tillsammans med den enskilde eller den enskildes företrädare.

På varje enhet finns en arbetsledare som arbetar direkt i verksamheten och följer upp det dagliga arbetet.

Hitta hit

Uppdaterad