Kista alléväg 37

Visa på karta

Verksamheten drivs på entreprenad av Nytida AB på uppdrag av Järva stadsdelsförvaltningFakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Toalett med plats för eldriven rullstol Entré och entréhall för rullstolsburen Gruppbostaden ligger på bottenvåning i ett flerfamiljshus. Lägenheterna är stora och rymliga.

Om ikoner för tillgänglighetMål och inriktning

Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets 1. Vi arbetar bland annat

med tydliggörande pedagogik och TBA (tillämpad beteendeanalys).


Boendemiljö

Kista Allé väg 37 är belägen i Kista med nära gångavstånd till

kommunikationer och till Kista centrum med flertalet butiker. Gemensamma utrymmen finns i direkt anslutning till de 6 lägenheterna. Det finns även en stor uteplats där du kan odla under sommaren.


Mat och måltider

Du får möjlighet till att förbereda enklare måltider i ditt eget hem med

Individanpassat stöd. Utöver vardagsmåltider finns också möjligheten för den

enskilde att delta vid gemensamma middagar, festligheter och restaurangbesök.


Personalens kompetens

Personalgruppen har utbildning i form av undersköterska, beteendevetare, socionom eller omvårdnadsprogrammet.


Inflytande

Du får stöd och insatser utifrån dina individuella behov och önskemål.

Du har en stödperson som din primära kontakt på boendet. Tillsammans med din stödperson upprättar du en genomförandeplan där du får berätta hur du vill att ditt stöd ska utformas.

På verksamheten finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt i särskild avsedd låda.

Hitta hit

Uppdaterad