Kabelverkets gruppbostad

Jordkabelgatan 11 och 13

Vid Kabelverkets gruppbostad får du en god omvårdnad och ett professionellt stöd. Du deltar i din planering och kan påverka din vardag. Ditt behov och medbestämmande står i centrum för vårt dagliga arbete.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Hyra: 8 376–9 698 kronor (38–44 kvadratmeter).

Vi ger dig individuellt stöd i nära samarbete med dig, dina anhöriga och god man. Vi bemöter dig värdigt och respektfullt och du ges möjlighet till inflytande i din planering så att din förmåga till att leva ett självständigt liv stärks. Hos oss får en god omvårdnad och ett professionellt stöd.

Boendemiljö och måltider

Kabelverkets gruppbostad består av sex lägenheter. I närheten av din lägenhet finns ett gemensamt utrymme för måltider, umgänge och strukturerade aktiviteter.

När du bor i en gruppbostad har du ett eget hyreskontrakt för lägenheten du bor i. Du möblerar och inreder din lägenhet med egna möbler. Det är du som bestämmer i din lägenhet. Andra personer får inte gå in i din lägenhet utan att du säger ja till det. Hyresvärden får i vissa fall gå in i din lägenhet utan din tillåtelse.

Det är ett stort ansvar som hyresgäst att bo i en egen lägenhet. Precis som för alla gäller hyreslagen. Det betyder att du ska sköta om lägenheten du hyr.

Du bestämmer själv om du vill vara med på aktiviteter i det gemensamma utrymmet. Du har eget hushåll där du lagar dina egna måltider.

Du har tillgång till dygnet runt-stöd utifrån dina behov av vår personal.

Inflytande

Hos oss kan du påverka din boendesituation. Du har inflytande och delaktig i hur insatsen hos oss ska genomföras. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som det är möjligt. Vi tar gemensamt fram en genomförandeplan som beskriver vilka aktiviteter som ska göras.

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för dig och vår personal vad som ska göras, vem som ska göra vad samt, när och hur det ska göras. Genomförandeplanen utformas tillsammans dig, dina anhöriga och gode man och utgår från dina behov.

Målgrupp

Kabelverkets gruppbostad är öppen för dig som är över 18 år. Du behöver ett biståndsbeslut för LSS Personkrets 1.

Innemiljö

Lägenheterna har hög kvalitet i materialval och inredning. Väggarna är vitmålade och golven är av trestavig ekparkett. Lägenheterna har säkerhetsdörr. Alla lägenheter och hus uppfyller självklart bygg- och planlagens krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Tegelfasader med utsikt mot ekar i Älvsjöstaden, Familjebostäders webbplats

Utemiljö

Älvsjöstaden är ett större stadsutvecklingsområde som beräknas vara helt färdigbyggt 2025 där det tidigare funnits industri- och kontorsverksamhet. Här finns blandad bebyggelse av hyresrätter, bostadsrätter och studentlägenheter, med närhet till butiker och service, kollektivtrafik och grönområden.

Särskild kompetens

Vi som jobbar på gruppbostaden har omvårdnadsutbildning på gymnasienivå.

Kommunikationer

Från området är det cirka tio minuters promenadavstånd från Älvsjö station med bussar och pendeltåg. Cykelavstånd till T-centralen är cirka 45 minuter. Vid pendeltågsstationen ligger Älvsjö centrum med butiker och service. 

Hitta hit

Uppdaterad