Jenny Linds gruppbostad

Jenny Linds gata 22

Jenny Linds gruppbostad är ett tryggt boende där vi utgår från dina behov och förutsättningar. Du bestämmer själv över ditt hem och ska känna trygghet och värdighet i ditt boende.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Vi erbjuder permanent boende med stöd och service. En trygg miljö med god kvalitet som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Du får stöd och hjälp med att upprätthålla sociala kontakter och stöd till gemenskap.

Inom gruppbostaden finns sex lägenheter som samtliga är ett rum med kök. Lägenheterna är 40–47 kvadratmeter och en del av lägenheterna har uteplats.

Mat och måltider

Eget hushåll.

Personalens kompetens

Medarbetare och chef har lång erfarenhet och utbildning.

Inflytande

Det är du som bestämmer över ditt hem och vi anpassar vårt stöd utifrån dina behov och önskemål. Du erbjuds stöd till att delta i kultur- och fritidsaktiviteter och får tillgång till aktuell samhällsinformation.

Hitta hit

Uppdaterad