Herdens gruppbostad

Arbetargatan 23

Herdens gruppbostad ligger nära Fridhemsplan och med gångavstånd till Rålambshovsparken. Gruppbostaden ligger på sjunde våningen i flerfamiljshus från 1993, innerstadsmiljö. Innergård med fontän som porlar på sommaren.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Målgruppen är vuxna tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Vi erbjuder den enskilde stöd, service och omvårdnad med individen i fokus. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Boendemiljö

Trivsamt beläget på våning 7 i ett flerfamiljshus med tillgång till trädgård och uteplats med grill. Gångavstånd till tunnelbana och bussar samt caféer och restauranger. Herdens gruppbostad har funnits sedan 1993 och har fem fullvärdiga lägenheter med anslutning till gemensamhetsutrymmen.

Gemensamma middagar erbjuds två gånger i veckan och en gång i veckan erbjuds boendemöten där deltagarna bjuds på fika. Andra gemensamma aktiviteter såsom besök på Skansen erbjuds också. Högtider uppmärksammas och firas gemensamt.

Medarbetare

Gruppbostaden bemannas av sex engagerade medarbetare under dag, kväll och sovande jour. Medarbetarna har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och kompetensutvecklande insatser sker kontinuerligt.

Alla medarbetare är certifierade i Stockholm stads pedagogiska ramverk och arbetar med metoden tydliggörande pedagogik och låg affektivt bemötande. Varje brukare har två stödpersoner på boendet som har huvudansvaret för att hen får det stöd som hen har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Tillsammans med stödpersonerna har brukaren kontinuerliga planeringsmöten.

En gång i månaden är tid avsatt för individuella aktiviteter mellan stödpersonerna och brukaren. Stödpersonerna är också en viktig del i kontakten med externa samverkansparter så som anhöriga, goda män och daglig verksamhet.

Delaktighet och inflytande 

Brukaren är delaktig i utformandet av insatserna i genomförandeplanen tillsammans med stödperson. Brukarna har inflytande över verksamheten genom bland annat möjligheten att delta i aktivitetsplanering samt boendemöten en gång i veckan. Här finns möjlighet att lämna synpunkter och önskemål om den dagliga driften.

Brukarråd 

Två till fyra gånger per år bjuds brukarrepresentanter in till enhetens brukarråd. Brukarrådet är ett forum där samlade erfarenheter, önskemål och behov lyfts för att öka kvaliteten i våra verksamheter.

Lämna synpunkter

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär: 
Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

LSS-hälsa

Vi samarbetar med LSS-hälsan som erbjuder bland annat sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och MAS (mediciniskt ansvarig sjuksköterska). 

LSS-hälsan

Samverkan med anhöriga och godemän

En gång per termin har vi samverkansträff med godemän och anhöriga där personal, scheman, förbättringar samt synpunkter och önskemål diskuteras. Alla anhöriga och gode män bjuds också in till adventsfika varje första advent. 

Nyhetsbrev

Fyra gånger per år skickar enheten ut nyhetsbrev till godemän och anhöriga med information om vad som är på gång på enheten/boendena.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad