Fastlagsvägens gruppbostad

Fastlagsvägen 50

Fastlagsvägens gruppbostad är ett tryggt boende där vi utgår från dina behov och förutsättningar. Du bestämmer själv över ditt hem och ska känna trygghet och värdighet i ditt boende.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Vi erbjuder boende med en trygg miljö med god kvalitet som anpassas efter dina behov och förutsättningar. Du får stöd och hjälp med att upprätthålla sociala kontakter och stöd till gemenskap. Vi lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg i din bostad och trivas på gruppbostaden.

Fastlagsvägens gruppbostad är ett permanent boende för fem personer. Det ligger i ett lugnt område med närhet till natur.

Mat och måltider

Här kan du variera att få stöd med måltider i din egen lägenhet och att äta gemensamt med de andra hyresgästerna på gruppbostaden.

Personalens kompetens

Ledning och flertalet av våra medarbetare har lång yrkeserfarenhet. All fast anställd personal har bland annat utbildning i hjärt- och lungräddning samt brandskydd.

Inflytande

Du har stort inflytande över hur du vill ha det i ditt hem. Fritids- och kulturaktiviteter planeras tillsammans med din stödperson i boendet. Gruppbostaden inbjuder även till boendemöten med alla hyresgästerna. Du får även tillgång till aktuell samhällsinformation.

Hitta hit

Uppdaterad