Fasaden på gruppbostaden är gul med inbyggda balkonger.

Drakenbergs gruppbostad

Drakenbergsgatan 53-55

Verksamheten på Drakenbergs gruppbostad vänder sig till personer med funktionsnedsättning, personkrets ett och består av fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Bostaden ligger i direkt anslutning till Tantolunden.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Du som bor på Drakenberg ska alltid känna dig trygg och ha en utvecklande miljö. Vi skapar förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor genom att vi erbjuder dig individuellt stöd och service som ger dig högsta möjliga livskvalité.

Verksamheten präglas av ett öppet klimat med respekt för allas lika värde, och grundar sig på delaktighet och inflytande för den enskilde.

Hyra

7 750-10 105 kronor.

Hitta hit

Uppdaterad