fyllnadsbild

Dovregatan 4–6

Dovregatan 4–6

Visa på karta

Gruppbostaden Dovregatan är på plan 1 i ett flerfamiljshus och består av 5 lägenheter. Personalen arbetar utifrån en gemensam värdegrund.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Du får en stödperson som värnar om ett gott stöd, god omvårdnad och ett gott bemötande. Tillsammans upprättar du och din stödperson en genomförandeplan där ni kommer överens om hur stödet ska utformas.

Hos oss har du möjlighet till gemensamma måltider en gång per vecka och vid högtider. För dessa måltider betalar du ett självkostnadspris.

Vi anordnar individuella och gemensamma aktiviteter minst en gång per vecka. En gång per vecka har vi hyresgästmöte.

Du har tillgång till personal under dygnet med sovande jour.

Målgrupp

Gruppbostaden riktar sig till personer inom personkrets 1.

Innemiljö

Gruppbostaden finns i ett flerfamiljshus och består av 5 lägenheter.

Utemiljö

Information saknas.

Särskild kompetens

Information saknas.

Kommunikationer – hur hittar man hit?

Information saknas.

Hitta hit

Uppdaterad