Dovregatan 10–12

Dovregatan 10-12

Visa på karta

Verksamheten drivs på entreprenad av Nytida AB på uppdrag av Järva stadsdelsförvaltningFakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Järva
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Målgrupp och inriktning

Målgruppen är personer som tillhör LSS personkrets 1. Vi arbetar bland annat

med tydliggörande pedagogik och TBA (tillämpad beteendeanalys).


Boendemiljö

Dovregatans gruppbostad är belägen i Husby med närhet till kommunikationer och mataffär. Personal finns tillgänglig dygnet runt.


Mat och måltider

Du får möjlighet att laga måltider i ditt eget hem med individanpassat stöd om du behöver. Det finns också möjlighet för dig att delta vid gemensamma

middagar, festligheter och restaurangbesök.


Personalens kompetens

Personalgruppen har utbildning i form av undersköterska, beteendevetare, socionom eller har gått omvårdnadsprogrammet.


Inflytande

Du får stöd utifrån dina individuella behov och önskemål. Du får en stödperson som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplanen där ni kommer överens om hur ditt stöd ska utformas. Du erbjuds veckovisa möten med stödperson samt deltagande vid husmöten. På verksamheten finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt i särskild avsedd låda.

Hitta hit

Uppdaterad