Broder Pehr Gruppbostad

Hägerstens Allé 19-21, Hägersten

Broder Pehr är ett gruppboende för personer med medfödd dövblindhet. Vår personal har utbildning i kommunikation och samspel riktad till individer med kombination av syn- och hörselnedsättning.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.mogard.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Den fysiska miljön i vår gruppbostad är anpassad för personer som har medfödd dövblindhet, vilket bland annat innebär att vi har anpassat ljusförhållandena, väggarna har goda kontraster och en anpassad färgsättning, anpassade ljusförhållanden och en taktil miljö som speglar sig såväl i inomhus- som i utomhusmiljön.

På Broder Pehr driver vi också daglig verksamhet, antingen i våra egna lokaler, i miljöer utanför eller i samverkan med andra aktörer.

Personalen har också utbildning inom teckenspråk, kommunikation och samspel riktad till individer med kombination av syn- och hörselnedsättning.


Hitta hit

Uppdaterad