Foto på omgivning, buskar och bänkar

Bostad med särskild service för vuxna LSS

Kungsholmstorg 3C

Vi driver en småskalig verksamhet som bygger på LSS-bärande principer att känna sig trygg, bemötas med respekt, ha inflytande/medbestämmande. Att ha rätt till delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett liv som andra.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad LSS
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://funktionochomsorg.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

En verksamhet som möter den enskilde med respekt och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig, kunna påverka och bestämma över sin egen utveckling och sitt liv. Individuellt anpassad assistans där stöd, service och omvårdnad utgår från den enskildes önskemål, förmåga, vilja, känsla och behov – beslutade insatser.

Målgrupp

Kungsholmens gruppbostad erbjuder ett boende anpassat utifrån överenskomna/bedömda insatser för personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning enligt LSS-grupp 1.

Innemiljö

Lägenheterna består av två rum och kök i varierande storlek. Tre av lägenheterna ligger i direkt anslutning till personalens utrymmen. Tre av lägenheterna ligger i trapphus i nära anslutning till gruppbostaden.

Utemiljö

Kungsholmstorg 3C har en vacker innergård där man kan skymta Riddarfjärden med egen uteplats. Det är gångavstånd till strandpromenaden på Norrmälarstrand.

Kommunikationer

Nära till Rådhusets tunnelbaneuppgång och många av stadens busslinjer stannar vid Landstingshuset på Hantverkargatan.

Övrig information

Vi arbetar utifrån Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem. Vi genomför regelbundna uppföljningar av de individuella servicedokument som vi erbjuder/upprättat tillsammans med den enskilde/företrädare. På varje enhet finns en arbetsledare som arbetar direkt i verksamheten och följer upp det dagliga arbetet.


Hitta hit

Uppdaterad