Soldatvillan

Soldatvägen 62, Sollentuna

Soldatvillan är ett boende med särskild service för barn och unga enligt LSS. Boendet kan fungera som komplementboende eller ersättningsboende för föräldrahemmet. Här bor barn och unga i åldrar från 0-18 år, eller så länge skolgången pågår.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad för barn och unga
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://solom.se/tjanster/barn-och-unga-med-funktionshinder/boende-for-barn-och-unga/soldatvagen/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Barnet ska ges optimalt god omvårdnad/omsorg och ha möjlighet till utveckling utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vi arbetar för att upprätthålla och befrämja kontinuitet i kontakten mellan barn och familj och inbjuda till samverkan. Familjen erbjuds stöd och hjälp med sina kontakter kring barnet samt regelbunden dialog och planering.

Särskild kompetens

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen, genom kända rutiner och förhållningssätt samt tydliggörande pedagogik. Vi utgår ifrån varje individs specifika behov av omvårdnad, stimulans, aktivitet och vila. Vi utgår från föräldrarnas önskemål och samarbetar med skola, fritids, förskola och habiliteringen.

Målgrupp

Typ av funktionsnedsättning, utvecklingsstörning med eller utan tilläggshandikapp som till exempel autism, rörelsehinder, epilepsi, problem med nutrition med mera och med stort omsorgsbehov.

Innemiljö

I villan finns plats för fem barn/ungdomar. Boendemiljön är hemlik och handikappanpassad. Var och en har ett eget rum som föräldrarna tillsammans med barnet kan inreda efter egen smak. De gemensamma utrymmena består av kök, vardagsrum och allrum.

Utemiljö

Villan ligger i ett villaområde och har egen tomt som barnen/ungdomarna kan vistas på. Närhet till natur och gård med djur.

Kommunikationer – hur man hittar hit

Villan ligger i ett lugnt villaområde i Viby, Norrviken.

Pendeltågsstation finns i Norrviken. Därifrån finns anslutningsbuss till Viby. Promenadavstånd är 10-25 minuter från stationen.

Hitta hit

Uppdaterad