Två personer som leker på en skolgård.

Häggviks Ungdomsboende

Häggviksvägen 4, Sollentuna

Häggviks Ungdomsboende erbjuder boende för barn och ungdomar med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning alternativt autism i åldrarna 16-23 år. Boendet är öppet dygnet runt, året om och är alltid bemannat.

Fakta

Typ av service
Gruppbostad för barn och unga
Verksam i
Utanför Stockholm
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.up.se/haggviksungdomsboende/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Vi arbetar för att ungdomarna ska få en fungerande vardag och meningsfull fritid, utifrån individuella intressen och behov. Ungdomarna ska uppleva att det är tryggt, trivsamt och roligt att bo hos oss. Med omtanke, engagemang och anpassat stöd ger vi ungdomarna möjlighet att utvecklas samt träna och förbereda sig för vuxenlivet, alltid utifrån var och ens egna förutsättningar.

Med kompetenta och engagerade medarbetare förbereder vi ungdomarna för ett vuxenliv utifrån deras förutsättningar.

Särskild kompetens

Personalen på boendet har gymnasial utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet alternativt grund- och påbyggnadsutbildning för personer med utvecklingsstörning med erfarenhet av social dokumentation och behärskar svenska språket i tal och skrift. Personalen är IBIC-utbildade och har en bred kunskap och erfarenhet kring målgruppen.

Målgrupp

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, enligt 1 § 1. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Innemiljö

Boendet omfattar tio rum, fem rum i varje korridor på två plan. Varje ungdom har sitt eget rum. Miljön och atmosfären är hemtrevlig och familjär, precis så som det ska vara i ett hem. Gemensamt vardagsrum och kök finns tillgänglig för alla.

Utemiljö

Häggviks Ungdomsboende ligger i Häggvik, Sollentuna och det är nära till gröna rekreationsområden och kommunikationer. Sollentuna centrum ligger cirka två kilometer bort. Häggviks gymnasium ligger 100 meter från Häggviks Ungdomsboende.

Kommunikationer – hur hittar man hit

Pendeltåget mot Märsta/Uppsala, gå av vid station Häggvik. Resan tar cirka 15 minuter från Stockholms Central. Från station till boendet är det 5 minuter att gå. Färdtjänst/skolskjuts besöksadress: Häggviksvägen 4, 191 50 Sollentuna.

Obs! Pendeltåget stannar inte alltid i Häggvik, så kontrollera på sl.se att tåget stannar vid Häggvik.

Övrig information

Vad krävs för att få en plats på ungdomsboendet? Det krävs en utredning och ett beviljat bistånd från kommunen där ungdomen är skriven.

Hitta hit

Uppdaterad