Teckentullens dagliga verksamhet

Vintertullstorget 34

Visa på karta

Teckentullens dagliga verksamhet vänder sig till döva personer med en lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Målet är så att du ska känna dig trygg och kunna leva så självständigt som möjligt.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat
Inriktning
Media, service, restaurang/kafé och butik

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Teckentullens dagliga verksamhet vänder sig till döva personer med en lindrig till måttlig utvecklingsstörning.

Verksamheten ligger i ett lugnt bostadsområde i Norra Hammarbyhamnen, vid Anna Lindhs park. Lokalerna är rymliga med god tillgänglighet. Varje arbetstagare har sin egen arbetsplats.

Mål och värdeord

Målet är att brukaren ska uppleva livskvalitet genom att få försättningar att äga sitt liv och kunna leva så självständigt som möjligt.

Vi strävar efter att arbetstagare i möjligaste mån ska vara delaktiga i samhället och ha sysselsättning förlagd även utanför vår egna verksamheten.

Primas fem värdeord:

  • trygghet
  • kontinuitet
  • självbestämmande
  • delaktighet
  • respekt för den enskildes integritet,

genomsyrar det dagliga mötet mellan brukare och medarbetare.

Delaktighet och inflytande

Insatser utgår från den individuella genomförandeplanen, som utformas tillsammans med dig och i vissa fall med företrädare. Genomförandeplanen följs upp med dig minst fem gånger per år.

Det finns en grundläggande struktur för arbetet på Teckentullen. Det är en förutsättning för att arbetstagarna ska få kontinuitet och uppleva trygghet. Vi använder oss av individuellt anpassade kommunikationsmedel som till exempel bildstöd, stegberättelser och lätt läst text.

Verksamhet

På Teckentullen erbjuder vi möjligheter att utvecklas inom följande arbetsområden:

Media

Teckentullen gör en egen tidning, ”Prima Sign”, som vänder sig till målgruppen och andra intresserade. Reportage med intervjuer och studiebesök till tidningen görs utanför verksamheten.

Service

Utför aktiviteter utanför verksamheten, leverans av frukt och kakor, tvätta åt företag, tryckservice.

Bakning

åt externa aktörer för försäljning.

Skapande

Sömnad av utklädningskläder till förskolor med mera.

Odling

Året om genomförs olika aktiviteter med fokus på odling och växtlighet, på sommaren i vår fina trädgård.

Vi har även träning på ett gym en gång/vecka med personliga tränare.

Arbetsområden kan tillkomma och förändras. Vi arbetar ständigt med att anpassa och tillmötesgå arbetstagares önskemål inom verksamhetens ramar.

Mat och måltider

Lunch från Katarina Södra skola.

Personal

Verksamheten har generellt en låg personalomsättning vilket ger en kontinuitet. Vi arbetar aktivt med fortbildning och kompetenshöjande insatser. Personalen har en hög teckenspråknivå då verksamheten drivs i teckenspråksmiljö.

För mer information och bilder, se vår webbplats: www.prima-lss.se

Hitta hit

Uppdaterad