Steget Framåt

Radiusbacken 3

Visa på karta

Steget Framåt vänder sig till dig med autismspektrumtillstånd, till exempel Aspergers syndrom och lindrig intellektuell funktionsvariation. Tillsammans med dig skapar vi rätt stöd och förutsättningar att ta steget framåt.Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Arbetsinriktning

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamhet

Vår verksamhet är utformad helt utifrån dina individuella förutsättningar och mål. Vi erbjuder dig stöd i att komma närmare arbetsmarknaden genom arbetsplatspraktik eller förberedande aktiviteter. För oss är det viktigt är du hittar en fungerande sysselsättning som känns meningsfull och utvecklande för dig.

Tillsammans med dig kartlägger vi dina intressen, förmågor och mål. Vi utgår från dina individuella behov och kommer gemensamt fram till hur din sysselsättning ska utformas. Om ditt mål är att finna en anställning blir det också vårt mål.

Vi ser till att du får en praktikplats som passar dig utifrån dina önskemål och förutsättningar. Vi finns till hands som stöd på praktikplatsen så länge det behövs och har kontinuerliga uppföljningar med både dig och arbetsplatsen. Vid eventuell anställning initierar vi kontakt med arbetsförmedlingen och finns med i hela anställningsprocessen. Tillsammans med dig arbetar vi ur ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till din individuella kartläggning som ligger till grund för din personliga utveckling.

På Steget Framåt får du stöd med

 • Kontinuerlig vägledning och stödsamtal
 • Planering att komma till dina aktiviteter och resträning vid behov
 • Förbereda dig inför praktiken
 • Göra studiebesök till olika arbetsplatser
 • Påbörja lämplig praktik
 • Kontinuerligt stöd till dig på praktikplats
 • Hitta lämpliga studier, kurser eller studiecirklar
 • Vägledning och stöd i kontakt med myndigheter som exempelvis LSS-handläggare, läkare med mera.

Gruppaktiviteter

Vi erbjuder även olika gruppaktiviteter som du kan delta i. Målet är att ge möjlighet till social samvaro och möjligheten att byta erfarenheter. Få ökade kunskaper inom olika livsområden som kost, hälsa, konst samt samhällskännedom.

Våra gruppaktiviteter 

 • Matlagningsgrupp
 • Skapandegrupp
 • Temasamtal
 • Utflykter och museibesök
 • Fysiska aktiviteter
 • Filmgrupp.

Vår personal

Våra medarbetare har många års yrkeserfarenhet och flera av oss är utbildade socionomer. Vårt arbetssätt är inspirerat av metoden Supported Employment. Det innebär att du erbjuds praktik på en vanlig arbetsplats och samtidigt får det stöd du behöver från arbetskonsulenterna på Steget Framåt. Vi fungerar som en resurs och samarbetspartner för både dig och praktikplatsen.

Delaktighet

Vår verksamhet genomsyras av brukarinflytande och vi har kontinuerliga husmöten där dina synpunkter är viktiga.

Studiebesök

Ring eller mejla oss så kan vi boka ett studiebesök och skicka vår broschyr. Välkommen till Steget Framåt!

Hitta hit

Uppdaterad