Två personer bär en grå låda.

Homsan Servicen

Stora Sällskapets väg 20

I servicen arbetar vi med lunchleveranser till Homsans dagliga verksamheter, postutdelning, återvinning och andra serviceuppdrag. För att utföra arbetet använder vi två minibussar.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Privat
Inriktning
Service, restaurang/kafé och butik, arbetsinriktning
Målgrupp
Personkrets 1
Webbplats
https://homsan.se/daglig-verksamhet/servicegruppen/

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

På Homsan Servicen finns möjlighet att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och önskemål. Vi tränar på praktiska arbetsuppgifter och på att ta eget ansvar i att planera, genomföra och slutföra arbeten. Du erbjuds individuell arbetsplanering anpassat efter dina behov och styrkor.

Homsan Servicen består av två arbetslag, transportservice och miljöservice:

  • I transportservicens arbete ingår att sköta posthantering och leverera matlådor till Homsans verksamheter.
  • I miljöservicens arbete ingår att hämta och sorterar återvinning samt utföra uppdrag åt andra företag.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning, AST eller Aspergers syndrom.

Innemiljö

Vår ljusa, fräscha lokal är anpassad för både individuella och gemensamma aktiviteter. Miljöservicen och transportservicen finns i samma lokal.

Utemiljö

Runt verksamhetens lokal finns det fina promenadslingor. Transportservicen och miljöservicens dagliga arbete utgår från arbetslagens minibussar. Utomhusmiljön är därför varierande utifrån uppdrag och plats.

Särskild kompetens

Inom Homsans verksamheter har vi utbildad personal med omfattande erfarenhet av målgruppen. Personalen har ändamålsenlig utbildning för inriktningen, till exempel hantverks- drama- och musikpedagoger, kulturvetare, djurvårdare, socionomer och arbetsterapeuter. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande inom alla våra verksamheter.

Kommunikationer

Homsan Servicens lokal ligger cirka 280 meter från Bredängs tunnelbana och centrum.

Övrig information

Det finns möjlighet att ta med egen matlåda eller köpa lunch från vår lunchleverantör till en kostnad av 27 kronor per lunch. Homsan bjuder på kaffe och te.

På Servicen gör vi utflykter och går på studiebesök för att på så sätt få inspiration och nya kunskaper. Varje år har Homsan även en gemensam vår- och höstfest.

Hitta hit

Uppdaterad