Homsan Servicen

Stora Sällskapets väg 20

Visa på karta

Homsan Service består av Transportservice och Miljöservice. I Servicen arbetar vi med lunchleveranser till Homsans dagliga verksamheter, postutdelning, återvinning och andra serviceuppdrag. För att utföra arbetet använder vi två minibussar.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Privat
Inriktning
Arbetsinriktning, service, restaurang/kafé och butik
Målgrupp
Personkrets 1
Webbplats
http://homsan.se/Servicen.html

Tillgänglighet

  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

På Homsan Servicen finns möjlighet att utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och önskemål. Vi tränar på praktiska arbetsuppgifter och på att ta eget ansvar i att planera, genomföra och slutföra arbeten. Du erbjuds individuell arbetsplanering anpassat efter dina behov/styrkor. I Transportservicens arbete ingår att sköta posthantering och leverera matlådor till Homsans verksamheter. I Miljöservicens arbete ingår att hämta och sorterar återvinning samt utföra uppdrag åt andra företag.

Homsan Servicen vänder sig till personer med lindrig/måttlig, intellektuell funktionsnedsättning och/eller AST/Aspergers syndrom.

Miljö

Innemiljö

Homsan Service har två arbetslag i samma lokal, Miljöservicen och Transportservicen, som är anpassad till att ha en daglig verksamhet i. Lokalen är ljus och fräsch samt anpassade för individuella aktiviteter och gemensamma gruppaktiviteter.

Utemiljö

Transportservicen och Miljöservicens dagliga arbete utgår från arbetslagens minibussar, utomhusmiljön är därför varierande utifrån uppdrag och plats. Runt verksamhetens lokal finns det fina promenadslingor som arbetslagen dagligen promenerar i.

Personalens kompetens

I samtliga verksamheter inom Homsan har vi utbildad personal med omfattande erfarenhet av målgruppen samt ändamålsenlig utbildning för inriktningen, till exempel hantverks-drama och musikpedagoger, kulturvetare, djurvårdare, socionomer och arbetsterapeuter. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande inom alla våra verksamheter.

Hitta hit

Homsan Servicens lokal ligger cirka 280 meter från Bredängs tunnelbana och centrum.

Mat och måltider

Det finns möjlighet att ta med egen matlåda eller köpa lunch från vår lunchleverantör till en kostnad av 27 kronor per lunch. Homsan bjuder på kaffe och te.

Aktiviteter

På Servicen gör vi utflykter och går på studiebesök för att på så sätt få inspiration och nya kunskaper. Varje år har Homsan även en gemensam vår- och höstfest.

Hitta hit

Uppdaterad