Grafisk bild som visar aktiviteterna spela spel och spela pingis.

Höken Café Tuben

Munkforsplan 45

Vår vision är att du får en meningsfull och aktiv dag som leder till utveckling och välbefinnande. På Café Tuben utgår vi ifrån dig och dina behov.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Farsta
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Service, restaurang/kafé och butik, arbetsinriktning, andra aktiviteter
Målgrupp
Personkrets 1

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Höken café Tuben

Om verksamheten och inriktning

Café Tuben ligger centralt i Farsta centrum och bedriver café och cateringuppdrag i form av frukost, sopplunch samt bakning.

På Café Tuben är målet att du ska få ett individuellt stöd i ditt arbete så du kan arbeta så självständigt som möjligt, för oss är det också viktigt med medbestämmande, och vi välkomnar nya idéer och tankar. Dagligen samarbetar vi i små team, där uppgifter som beredning av smörgåsar, brygga kaffe, baka kakor, och enklare tårtor står på agendan.

Vi hjälps även åt att hålla efter köket, och arbetar med service genom att dagligen ta betalt och servera våra många återkommande gäster.

Vi är en liten arbetsgrupp, som värnar om varandra, och det är viktigt för oss att du ska hitta din plats i gruppen!

Struktur och pedagogik

Du har ditt eget schema som du arbetar efter. Personalen har utbildning i AKK, lågaffektivt bemötande och arbetar med tydighet och struktur.

All personal är certifierade inom det pedagogiska ramverket. Det pedagogiska ramverket är ett grundutbildningskoncept i Stockholms stad som utgår utifrån LSS-verksamheternas uppdrag, de funktionsnedsättningar som man möter, lågaffektivt bemötande, kartläggning och tydliggörande pedagogik.

Lunch

Lunch erbjuds mot enligt Stockholm stads taxa 2023, 32 kronor, eller så kan välja att ta med egen matlåda.

Hitta hit

Uppdaterad