Fotografi på ett stort tyglapptäcke av rutor med olika deltagares konstnärsalster.

DV 127 Tvåan

Odd Fellowvägen 26

DV 127 Tvåan (tidigare Slingan) är en arbetsplats för dig som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn och förutsägbar miljö. Hos oss får alla arbetstagare ett eget arbetsrum och ett individuellt anpassat schema.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Hantverk och konst, kultur, dans och musik, sinnesstimulering, andra aktiviteter
Målgrupp
Personkrets 1

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

På DV 127 Tvåan erbjuder vi dig tydlighet och struktur utifrån ditt behov och önskemål. Med stöd av schema och tydliggöranden pedagogik arbetar personalen tillsammans med dig för att hitta arbetsuppgifter som är utvecklande och som främjar dina förmågor.

Vi arbetar med olika estetiska uttrycksformer i skapande och lyssnar på musik. Du erbjuds en promenad varje dag och om du önskar finns det möjlighet för besök på restaurang eller café.

Utomhusaktiviteter

 • Promenader i närområdet.
 • Bussutflykter.
 • Restaurangbesök.

Inomhusaktiviteter

 • Skapande i olika material.
 • Modularbeten till exempel sortering eller pussel.
 • Pedagogiska program för att öka den kognitiva och språkliga förmågan.
 • Möjlighet att nyttja idrottshall som finns i samma byggnad.

Sinnesstimulans

 • SenSit-fåtölj i vårt sinnesstimuleringsrum för ökad kroppsuppfattning och välbefinnande.
 • Ljuseffekter.
 • Musik och filmvisning.

Inflytande

Vi anpassar verksamheten efter dina behov och önskemål och arbetet bygger på delaktighet och vi ger dig möjlighet att påverka din dag. Du blir erbjuden en egen kontaktperson och vi arbetar utifrån din genomförandeplan.

Vi anpassar verksamheten efter dina behov och önskemål. Personalen har kunskap och utbildning inom tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och AKK. Deltagaren ska så långt som möjligt förstå sitt eget schema för att få inflytande över sin dag. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik som kan innebära tidshjälpmedel, scheman som är utformade med text, bilder med mera

Målgrupp

DV 127 Tvåan vänder sig till dig inom autismspektrum som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn och förutsägbar miljö. Vi ser till att anpassa arbetet efter dina behov.

Innemiljö

DV 127 Tvåan vänder sig till dig inom autismspektrum som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn och förutsägbar miljö. Vi ser till att anpassa arbetet efter dina behov.

Utemiljö

Verksamheten är belägen i Bredäng och ligger nära Skärholmens strandstig som sträcker sig cirka 5 kilometer längs med vattnet mot Skärholmens gård. I området finns ett flertal ute gym, fotbollsplaner och natursköna områden. Även ett flertal restauranger och caféer som lämpar sig väl för sociala aktiviteter finns i närområdet.

Särskild kompetens

Inom Skärholmens stadsdelsförvaltning är personalen på daglig verksamhet och LSS- bostäderna certifierade inom Pedagogiska ramverket. Detta innebär att alla medarbetare har en grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom Pedagogiska ramverket har alla medarbetare förutsättningar att anpassa sina arbetssätt så att de passar just dig.

Personalen har erfarenhet och utbildning inom området för målgruppen och de erbjuds kontinuerlig utbildning och fortbildning löpande.

För skapande och konst har vi en utbildad hantverkspedagog. Vi har nära samarbete med LSS-hälsan.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Tunnelbana och bussar i Bredängs centrum, därifrån 500 meters gångavstånd.

Mat och måltider

Till lunch kan du välja att antingen köpa lunch hos oss eller ta med matlåda. Kaffe/ te och frukt bjuder vi på.

Sociala medier

Följ oss gärna på Instagram
Dagligverksamhet127

Hitta hit

Uppdaterad