Pågående skapande av ett mosaikunderlägg. I bild syns instruktioner med bildstöd och en Timestock som räknar ned.

Allihop Ängsholmen 2

Ängsholmsgränd 65

Ängsholmen 2 erbjuder dig som har behov av extra stöd och eget rum en lugn förutsägbar miljö. Du arbetar delvis som produktassistent och är delaktig i att göra saker till vår butik. Du kan också välja andra arbetsuppgifter som du är intresserad av.

Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Data och it, hantverk och konst, kultur, dans och musik, sinnesstimulering, andra aktiviteter
Målgrupp
Personkrets 1

Tillgänglighet

  • Tydlig skyltning

Verksamheten ligger i markplan.

Om ikoner för tillgänglighet

Mer om oss

Om verksamheten och inriktning

Vi arbetar för din trygghet, delaktighet och utveckling. Du erbjuds ett eget rum och möjlighet till arbete i mindre grupp. På Ängsholmen 2 är det en lugn miljö med tydliga strukturer och rutiner. Vi arbetar utifrån dina förutsättningar och önskemål där du erbjuds ett individuellt schema och anpassade arbetsuppgifter.

Allihop har en gemensam inriktning på produktion och försäljning. Utifrån förmåga och intresse blir du delaktig i att göra en eller flera delar eller moment till den produkt som vi ska sälja i vår butik Skafferiet.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har autism och intellektuell funktionsnedsättning med beteendeavvikelser och är i behov av ett eget rum. Vi anpassar ditt arbete efter dina behov och intressen. Du arbetar utifrån dina förutsättningar, din förmåga och dagsform.

Innemiljö

Det egna rummet är inrett med tydlig plats för arbete och återhämtning samt eget klädskåp.

Gemensamma utrymmen finns för

  • fysisk aktivitet
  • film
  • skapande
  • disco.

Arbetstagarna ges möjlighet att äta i det gemensamma köket eller enskilt

Utemiljö

Verksamheten är belägen med närhet till fina grönområden som inbjuder till fysisk aktivitet och promenader vilket är en viktig del i vardagen. Det finns också en närliggande park för olika aktiviteter och rörelse samt närhet till Johannesdalsbadet och Vårbergstoppen.

Särskild kompetens

Inom Skärholmens stadsdelsförvaltning är personalen på daglig verksamhet och LSS- bostäderna certifierade inom Pedagogiska ramverket. Detta innebär att alla medarbetare har en grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom Pedagogiska ramverket har alla medarbetare förutsättningar att anpassa sina arbetssätt så att de passar just dig.

Personalen har erfarenhet och utbildning inom området för målgruppen. Kontinuerlig utbildning och fortbildning erbjuds löpande. För produktionsverksamheten, skapande och konst har vi en utbildad hantverkspedagog.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Tunnelbanans röda linje till Vårberg, därifrån är det cirka 5-10 minuters promenad.

Buss 135 trafikerar Mälarhöjden-Vårberg via Skärholmen och stannar i närområdet, därifrån cirka 5-10 minuters promenad.

Hitta hit

Uppdaterad