Bildsstöd med dagens aktiviteter.

Allihop Ängsholmen 1

Ängsholmsgränd 36

Visa på karta

På Ängsholmen 1 arbetar du som produktassistent i gemenskap med andra då du tillverkar saker till vår butik. Välj mellan flera arbetsuppgifter och aktiviteter som intresserar dig eller kom med egna förslag och idéer. Utevistelse är en del av dagen.Fakta

Typ av service
Daglig verksamhet
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Data och it, hantverk och konst, kultur, dans och musik, sinnesstimulering, andra aktiviteter
Målgrupp
Personkrets 1

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning

Verksamheten ligger i markplan. Verksamheten innehar en egen buss som är tillgänglighetsanpassad med ramp och plats för rullstol.

Om ikoner för tillgänglighet

Mer om oss

Om verksamheten och inriktning

Vi arbetar för din trygghet, delaktighet och utveckling. Hos Ängsholmen 1 erbjuds du arbete i mindre grupp med en lugn miljö och tydliga strukturer och rutiner.

Vi arbetar utifrån dina förutsättningar och önskemål med individuella scheman och anpassade arbetsuppgifter.

Allihop har en gemensam inriktning på produktion och försäljning. Utifrån förmåga och intresse blir du delaktig i att göra en eller flera delar eller moment till den produkt som vi ska sälja i vår butik Skafferiet.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som har autism och lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning och önskar arbeta i mindre grupp. Vi anpassar ditt arbete efter dina behov och intressen. Du arbetar utifrån dina förutsättningar, din förmåga och dagsform.

Innemiljö

Lokalerna är ljusa och fräscha. Verksamhetens rum är anpassade för gemensamma arbetsuppgifter med tydlig markering om vad som erbjuds. Vi äter tillsammans i det gemensamma köket med möjlighet till avskildhet vid behov.

Du får ett eget klädskåp där du kan förvara dina saker.

Utemiljö

Ängsholmen 1 har en egen gård och närhet till grönområden som inbjuder till utevistelse där vi kan följa naturens växlingar. Det finns också en närliggande park för aktivitet och rörelse samt närhet till Johannesdalsbadet, Vårbergstoppen och Vårberg centrum.

Särskild kompetens

Inom Skärholmens stadsdelsförvaltning är personalen på daglig verksamhet och LSS- bostäderna certifierade inom Pedagogiska ramverket. Detta innebär att alla medarbetare har en grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Genom Pedagogiska ramverket har alla medarbetare förutsättningar att anpassa sina arbetssätt så att de passar just dig.

Personalen har erfarenhet och utbildning inom området för målgruppen och de erbjuds kontinuerlig utbildning och fortbildning löpande. För produktionsverksamheten, skapande och konst har vi en utbildad hantverkspedagog.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Tunnelbanans röda linje till Vårberg, därifrån är det cirka 5-10 minuters promenad.

Buss 135 trafikerar Mälarhöjden-Vårberg via Skärholmen och stannar i närområdet, därifrån cirka 5-10 minuters promenad.

Övrig information

Samtliga verksamheter inom Allihop samverkar genom vår gemensamma produktion. Vi har arbetsmöten enskilt eller i grupp varje vecka där du får vara delaktig i att vara med och påverka din dag vilket hjälper till att öka din sociala förmåga och utveckling.

Till lunch kan du välja att antingen köpa lunch hos oss eller ta med matlåda. Kaffe och te bjuder vi på.

Vi erbjuder också utflykter och studiebesök.

Hitta hit

Uppdaterad