Sympati AB

Tegelviksgatan 42B

Sympati AB gör ditt boendestöd till en positiv upplevelse som förenklar din vardag och stärker din förmåga att vara samhällsmedborgare.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Södermalm, Östermalm, Hägersten-Älvsjö, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://sympatigruppen.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Sympati AB tror på varje persons inre kraft och vilja att bidra till sin egen och till andra medmänniskors utveckling. Boendestödet hos oss har en viktig byggsten, respekt! Den enskildes självbestämmanderätt ska respekteras och alla som beviljas boendestöd från oss ska känna att personalen på alla vis respekterar dem och deras integritet. Sympati präglas av tillgänglighet, delaktighet, inflytande, kontinuitet, helhetssyn, trygghet och ett trevligt bemötande.

Med utgångspunkt i biståndsbeslut och genomförandeplanen delar vi upp dina insatser i ett antal teman som alla syftar till förändring och framsteg samt att öka dina färdigheter inom de livsområden där så behövs, exempelvis hemsituation, sömn, kost, hygien, sysselsättning, fritid, ekonomisk situation och social situation.

Vi tar oss an det aktuella temat via tre steg:

  1. Identifiering – vad är viktigt att uppnå?
  2. Strukturering – vilka aktiviteter skapar struktur?
  3. Övning – för att bemästra färdigheter.

Särskild kompetens

Vår personal har erfarenhet som boendestödjare, rätt utbildning, är av olika åldrar och kön samt har djup förståelse för andra kulturer, våra medarbetare har själva ofta dubbla kulturkompetenser. Vi har aktivt valt att bli boendestödjare och behärskar svenska såväl i tal som skrift. Vi talar även danska, engelska, finska, ryska, azerbadjanska, turkiska, spanska, dari, persiska, arabiska och kurdiska.

Vår personal och vår företagsledning har mångårig erfarenhet av boendestöd, återanpassning och arbete med individer med psykisk funktionsnedsättning. Därför erbjuder Sympati AB stöd till samtliga målgrupper inom psykisk funktionsnedsättning.

Övrig information

Verksamheten leds av verksamhetschefen som har hjälp av biträdande verksamhetschef, teamchefer, kvalitetssamordnare, boendestödjare och administrativ resurs.

I Sympati AB:s delägargrupp och styrelse finns personer med utbildning och erfarenhet så väl av metoder och arbetssätt för stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning men också för verksamhetsansvar när det gäller personal och ekonomi samt lagar och regelverk som skall följas.

Hitta hit

Uppdaterad