Utomhusbild på entrén till Vårholmsbackarna 108 en solig sommardag med murgröna längs väggen och mörkröda sittbänkar

Skärholmens boendestöd

Vårholmsbackarna 108

Visa på karta

Boendestöd är till för dig som är mellan 18 och 65 år, har en psykisk funktionsnedsättning och bor inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde (Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg).

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Mer om oss

Mål och inriktning

Målet med Skärholmens boendestöd är att du ska kunna leva ett självständigt liv utifrån din förmåga. Boendestödet ska möjliggöra en trygg, värdig och självständig tillvaro. Din självständighet och din delaktighet är central för oss!

Personalens kompetens

Personalen som arbetar som boendestödjare har minst en gymnasialutbildning med påbyggnad i PTSD ( posttraumatiskt stressyndrom ) och neuropsykiatri. Den metodik personalen arbetar efter är främst ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande samtal).
Boendestödjarna arbetar även på att tillägna sig nya rön och metoder inom boendestödsområdet för att du ska få så bra stöd som möjligt.

Inflytande

Det stöd du behöver utformas i samverkan med dig och avtalas i en genomförandeplan. Genomförandeplanen är ett levande dokument som följs upp regelbundet och vid ändrade behov.

Hitta hit

Uppdaterad