Fotografi på den tegelbeklädda entrén in till boendestödet.

Skärholmens boendestöd

Odd Fellowvägen 26

Boendestöd är till för dig som är mellan 18 och 65 år, har en psykisk funktionsnedsättning och bor i Bredäng, Sätra, Skärholmen eller Vårberg.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Mer om oss

Vår boendestödsenhet i Skärholmen finns till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Vi ger stöd i vardagens olika situationer och arbetar för att du ska få ett så självständigt liv som möjligt, både i och utanför din bostad. Våra insatser bygger på det beslut om boendestöd som du fått beviljat av din biståndsbedömare. Tillsammans med din boendestödjare upprättar ni i samråd hur, och på vilket sätt ditt stöd ska utföras. Vårt uppdrag är att vi tillsammans ska arbeta mot självständighet. Därför behöver vi hitta på lösningar att nå målet tillsammans med dig. Vi är noggranna med att bemöta dig på dina villkor så att du ska uppleva att stödet är till hjälp i just din situation.

Mål och inriktning

Vi arbetar stödjande och motiverande med pedagogisk inriktning.

Vi kan stödja dig med bland annat:

 • hjälp att få en bra struktur på veckan
 • motiverande, pedagogiskt och praktiskt stöd kring dina hushållssysslor
 • inköp och andra ärenden
 • hjälp kring enklare ekonomihantering
 • kontakt med myndigheter
 • motivering till att delta i sysselsättning och fritidsaktiviteter
 • att komma ut i sociala sammanhang.

Personalens kompetens

Vi som jobbar på Skärholmens boendestöd har alla relevant utbildning, diagnoskunskap och mångårig erfarenhet av att jobba med människor med olika funktionsförutsättningar. Boendestödjarna har grundutbildning i vård, omsorg och/eller socialpsykiatri och neuropsykiatri samt Ett självständigt Liv (ESL) och Motiverande samtal (MI). Vidare har enheten kunskap inom autismspektrumtillstånd AST (Asperger, Autism, ADHD, ADD), bipolär sjukdom, hoarding disorder (samlarsyndrom), depression, ångestsyndrom och intellektuella funktionsnedsättningar.

Inflytande

Din boendestödjare har regelbundna avstämningsmöten med dig och skriver en genomförandeplan som visar hur vi samarbetar kring dina insatser. Om du har synpunkter eller klagomål är vi tacksamma att kunna ta del av dem så att vi kan förbättra vår verksamhet och boendestödet till dig. Stockholms stad genomför årliga brukarenkäter.

Tillgänglighet och språk

Tillgänglighet är viktigt för oss. Du kommer lätt i kontakt med oss. Du kan nå oss via skype, telefon, sms, mejl eller ett möte.

Vår personal talar

 • svenska
 • engelska
 • arabiska
 • spanska
 • tigrinja
 • amharic
 • italienska.

Hitta hit

Uppdaterad