En man och en kvinna sitter i en soffa och pratar med varandra.

Rinkeby-Kista boendestöd

Helsingörsgatan 35a

Vi ger dig stöd i och utanför hemmet. Du får den hjälp du behöver för att på sikt kunna leva ett mer självständigt liv.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Dina behov och önskemål

Boendestödsteamet ger dig stöd och hjälp i eller utanför ditt hem. Vi utgår från dina behov och önskemål. Tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan som beskriver hur och när insatserna ska utföras.

Målet är att du på sikt ska kunna leva ett mer självständigt liv. Alla boendestödjare har utbildning inom området och lång erfarenhet av att möta människor med olika behov.

Inflytande

Du har stor möjlighet att påverka hur och när insatserna ska utföras. Din genomförandeplan följer vi upp och utvärderar tillsammans.

Ansök

För att ansöka om boendestöd ska du kontakta biståndshandläggare i din stadsdelsförvaltning.

Hitta hit

Uppdaterad