Logga HOMSAN

Helalivet omsorg – boendestöd

Stormbyvägen 6

Helalivet omsorg är ett litet företag som värnar om människors lika värde. Vi har lång erfarenhet av att ge stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder även boendestöd på teckenspråk.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Spånga-Tensta, Östermalm, Järva, Norra innerstaden
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://helalivetomsorg.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Vi vill bidra till att du får en väl fungerande tillvaro. Med respekt och engagemang erbjuder vi dig ett tryggt stöd i vardagen. Vi stöttar dig i ditt hem med det du kan behöva hjälp med så som tvätt, städ, inköp och matlagning. Vi kan också stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i sociala situationer som du kanske upplever som svåra.

Majoriteten av våra medarbetare kan teckenspråk och har lång erfarenhet av att arbeta med döva och hörselskadade personer som är i behov av stöd och service. Om du vill kan du delta på de gemensamma aktiviteter som Helalivet omsorg anordnar som riktar sig till dig och andra i en liknande situation. På vår hemsida kan du läsa mer om oss. Där ges även informationen på teckenspråk.

Särskild kompetens

Vi har mångårig erfarenhet och kunskap av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD, Asperger och autism. Alla våra medarbetare har utbildning inom verksamhetsområdet.

Majoriteten av medarbetarna kan teckenspråk och har lång erfarenhet av att arbeta med döva och hörselskadade personer som är i behov av stöd och service. Utöver detta finns kompetens kring ESL, Ett Självständigt Liv och MI, Motiverande Samtal).

Övrig information

Vi bemöter varje individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Insatsen anpassas efter dina behov och önskemål. Du och din boendestödjare kommer överens om hur och när insatsen ska genomföras.

Vi har ett öppet förhållningssätt där dina synpunkter och klagomål bemöts respektfullt och tas på allvar. Uppföljning av insatsen genomförs regelbundet och företaget gör årligen en kvalitetsundersökning för att säkerställa att du är nöjd med din insats.

Hitta hit

Uppdaterad