Freja assistanstjänst AB

Domnarvsgatan 2B, 163 52 Spånga

Freja Assistanstjänst erbjuder boendestöd som är en insats för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Järva
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.frejaab.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning

Besöksadressen uppfyller kraven för personer med funktionsnedsättningar och med behov av lokal anpassningar.

Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten

Boendestöd kan bland annat innebära träning och stöd för dig i de svårigheter som du möter i vardagen. Boendestödet är ett praktiskt stöd att jämföra med en livscoach eller som en social tolk. Boendestödet ska förmedla olika typer av strategier för olika situationer på ett sätt som känns värdigt och i den takt som du behöver. Insatsen är behovsprövad och kräver biståndsbeslut. Vi har kompetent personal som kan vägleda dig som behöver boendestöd i olika situationer. I arbetet ingår träningar som hjälper dig att blir mer självständig i dina vardagsrutiner. Boendestödsinsatsen kan vara både i ditt hem och utanför ditt hem. Vi anpassar hjälpen utifrån dina behov genom en genomförandeplan som är baserad på biståndsbeslutet.

Särskild kompetens

Verksamhetens kompetensplan grundas i en enkätundersökning som genomförs varje år. Utifrån sammanställningen av kompetensutvecklingsfrågan planerar Freja de utbildningar som krävs inom verksamheten och som kan bidra till att personal kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och att brukaren känner sig trygg med personalens kompetens. Alla våra boendestödjare har minst undersköterskeutbildning och en del av personalen har högskoleutbildning så som specialpedagog, sjuksköterska och mentalskötare.

Språk som tals i verksamheten: svenska, persiska


Hitta hit

Uppdaterad