Care Allomsorg AB

Harpsundsvägen 211 och Brännkyrkagatan 70

Vi är en professionell boendestödsverksamhet inriktad på att ge boendestöd åt personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykisk ohälsa, beroendesjukdom eller samsjuklighet.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö, Hässelby-Vällingby, Järva, Kungsholmen, Norra innerstaden, Norrmalm, Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Östermalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.careallomsorg.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Syftet med boendestöd är att du ska stärka din egen förmåga att hantera vardagen, både i och utanför hemmet.

Vi är väldigt måna både om vår personal och om dig. Vi stöttar dig i att skapa struktur och rutiner som fungerar för dig.

Vårt mål är att underlätta vardagen för dig genom att stötta dig

  • i att skapa struktur och rutiner i hemmet så att du kan hantera vardagen så självständigt som möjligt utifrån dina förutsättningar
  • i situationer utanför hemmet
  • i att hitta fungerande strategier för att klara utmaningar i din vardag
  • genom vägledning i kontakt med myndigheter. 

Vi lägger stor vikt vid att relationen mellan dig och boendestödjaren fungerar bra. Vi kommer överens om en fast tid för boendestödet som passar både dig och verksamheten. 

Särskild kompetens

Våra medarbetare har utbildning inom flera områden, de är till exempel behandlingspedagoger eller undersköterskor med inriktning psykiatri eller har annan beteendevetenskaplig utbildning. Gemensamt för oss alla är att vi har bred erfarenhet av följande målgrupper:  

  • personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • samt personer med beroendesjukdom eller samsjuklighet.

Vi har god kompetens kring detta. Vi fortbildar även vår personal efter behov.

Våra medarbetare behärskar svenska språket i såväl tal som skrift. Vi har även andra språkkompetenser bland våra medarbetare. Har du behov av boendestöd på annat språk, hör gärna av dig så försöker vi hitta en lösning!

Vi har kompetens att möta dig oavsett etnisk bakgrund, religion eller könsidentitet.

Övrig information

 har stor erfarenhet av att jobba med boendestöd för personer i åldern 18 år och uppåt som har psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation samt personer med beroendesjukdom eller samsjuklighet.

Vi utför boendestöd i Stockholm stads samtliga stadsdelar.

Våra medarbetare kan, tillsammans med ledning och samordnare, erbjuda dig ett boendestöd med kvalité som är individuellt anpassat efter dina behov.

Vi följer kollektivavtal och boendestödjarna får regelbunden handledning. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att vi väljer ut lämpliga boendestödjare till dig, som du träffar regelbundet på fasta tider som vi kommer överens om. Avsikten med detta är att skapa kontinuitet.

Care Allomsorg utför även hemtjänst, personlig assistans och ledsagning. Varmt välkommen att kontakta oss!

Hitta hit

Vi har två kontor som ligger på

  • Harpsundsvägen 211
  • Brännkyrkagatan 70.

Hitta hit

Uppdaterad