Illustration av en villa

Boendestödet Farsta

Gubbängstorget 108

Vi stödjer dig som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i en egen lägenhet, träningslägenhet eller försökslägenhet. Vi arbetar för att stödja dig utifrån dina förutsättningar och behov.

Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Kungsholmen, Norrmalm, Skarpnäck, Södermalm, Östermalm, Hägersten-Älvsjö, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Boendestöd Farsta

Boendestödets mål är att du skall klara din vardag på bästa möjliga sätt och är noggranna med att du skall uppleva att stödet är till hjälp och underlättar i din vardag.

Tillsammans arbetar vi för att kartlägga svårigheter i din vardag samt för att hitta lösningar och tillvägagångssätt som fungerar för dig. Vi arbetar på ett pedagogiskt, stödjande och motiverande sätt för att underlätta din möjlighet till återhämtning. Vi stödjer dig som har svårigheter att få en fungerande vardag och tillvaro på grund av följd av en funktionsnedsättning.

För att beviljas boendestöd kontaktar du en biståndshand­läggare i din stadsdel för att kartlägga dina behov. Att få insatsen boendestöd är kostnadsfritt.

Mål och inriktning

Vi arbetar stödjande och motiverande på ett pedagogiskt sätt för att underlätta återhämtning från psykisk funktionsnedsättning. Vi stödjer dig för att du ska få en fungerande och trygg tillvaro.

Vi kan bland annat stödja dig med:

 • Att planera och få en tydlig struktur på veckans göromål.
 • Praktiskt stöd kring dina hushållssysslor.
 • Inköp och andra ärenden.
 • Stöd med enklare ekonomihantering.
 • Myndighetskontakter.
 • Motivering till att delta i sysselsättningar och fritidsaktiviteter.
 • Visst stöd med digital utrustning (hantering av tv, telefon, dator).
 • Att komma ut i sociala sammanhang eller bryta isolering.

Inflytande

Vår personal och biståndshandläggaren har regelbundna avstämningsmöten med dig för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Personalen upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig där det tydligt framgår hur vi stödjer dig i de insatser som du beviljats. Vi har sekretess och larmansvar vid misstanke om fara för ditt eget eller andras liv.

Klagomålsrutin

Om du har synpunkter eller klagomål är vi tacksamma att kunna ta del av dem så att vi kan förbättra vår verksamhet och boendestödet till dig. Vi genomför även årliga brukarenkäter för att förbättra oss.

Personalens kompetens

 • Grundutbildning i vård och omsorg.
 • Socialpsykiatri, äldrepsykiatri och neuropsykiatri.
 • Samlarsyndrom.
 • Ett självständigt Liv (ESL)
 • Motive­rande samtal (MI).
 • Lågaffektivt bemötande.
 • Barnrättsperspektiv.
 • HBTQ-diplomerad verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad