Boendestöd Kungsholmen

Fleminggatan 2

Visa på karta

Vi stödjer dig som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i egen lägenhet utifrån dina behov så att du kan klara din vardag på bästa sätt.Fakta

Typ av service
Boendestöd
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Mer om oss

Vi är noggranna med att bemöta dig på dina villkor så att du ska uppleva att stödet är till hjälp i din situation.

Mål och inriktning

Vi arbetar stödjande och motiverande med pedagogisk inriktning för att underlätta återhämtning från psykisk funktionsnedsättning. Vi stödjer dig som har olika erfarenheter, diagnoser och problem för att du ska få en fungerande tillvaro.

Vi kan stödja dig med följande.

  • Hjälp att få en bra struktur på veckan.
  • Motiverande, pedagogiskt och praktiskt stöd kring dina hushållssysslor.
  • Inköp och andra ärenden.
  • Hjälp kring enklare ekonomihantering.
  • Kontakt med myndigheter.
  • Motivering till att delta i sysselsättning och fritidsaktiviteter.
  • Att komma ut i sociala sammanhang.

Personalens kompetens

Vi har grundutbildning i vård, omsorg och/eller socialpsykiatri och neuropsykiatri samt Ett självständigt Liv (ESL) och Motiverande samtal (MI).

Inflytande

Dina kontaktpersoner har regelbundna avstämningsmöten med dig och skriver en genomförandeplan som visar hur man samarbetar kring dina insatser. Om du har synpunkter eller klagomål är vi tacksamma att kunna ta del av dem så att vi kan förbättra vår verksamhet och boendestödet till dig. Vi genomför årliga brukarenkäter.

Övrigt

För att få stöd av oss behöver du kontakta en biståndshandläggare i din stadsdel för att få ett beslut på insatsen boendestöd. Att få boendestöd är kostnadsfritt.

Lämna synpunkter

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär:

Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

Hitta hit

Uppdaterad